Post 28-10-2009 11:53

Warsztaty psychol. w Warszawie dla rodzin ZA

Bezpłatne warsztaty psychologiczne służące poprawie funkcjonowania rodziny z osobą z autyzmem, ZA i całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Termin - 23.XI. 2009 godz. 10-12 lub 17-19
Miejsce: Synapsis, Ondraszka 3, Warszawa

Zapisy 022-825 86 33
P. Helena Doroczak wew. 102, p. Joanna Piotrowska-Tomecka wew. 103

Warsztaty (i indywidualne poradnictwo) jest skierowane do członków rodzin osób z autyzmem, ZA i CZR mieszkajacych na terenie dzielnicy Ochota. Projekt dofinansowywany przez urz. dzielnicy Warszawa-Ochota.