Post 24-09-2005 21:06

met.P.Dennisona-szkolenie w Poznaniu

Ośrodek Szkoleń dla Nauczycieli MEJ oraz Centrum Wspierania Rozwoju MEJ zapraszają Państwa do wzięcia udziału w kursie metodycznym

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA WG PAULA DENNISONA

Kurs prowadzony jest metodami aktywizującymi przez Instruktora KE z kilkuletnim doświadczeniem. Trening przeznaczony jest dla pracowników oświaty – nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców, opiekunów, a także dla rodziców i młodzieży. W zajęciach mogą uczestniczyć również osoby pragnące dawać sobie lepiej radę ze stresem, dbające o swój rozwój osobisty i chcące doświadczyć pozytywnych stron rozwoju przez ruch i ciało.

Uczestnicy dowiadują się jak:
•pokonywać stresy i napięcia wynikające z trudności życia codziennego,
•komunikować się z innymi ludźmi, uczyć się i zdawać egzaminy,
•przezwyciężać trudności związane z dysleksją, dysgrafią, akalkulią i dysortografią,
•zrozumieć procesy neurofizjologiczne i ich rolę w procesie uczenia się.

Na kurs prosimy przyjść w strojach sportowych, wygodnym obuwiu i przynieść 1 litr wody oraz koc lub karimatę.

KURS PROWADZI: dr Maria Łuszczyńska
CZAS TRWANIA: 32 godziny (2x16 godzin, dwa weekendy – I i II st.)
KOSZT: 360 zł (cena promocyjna)

TERMIN:
I. część: 7.10.05 (piątek) – godz. 16.00-20.00
8.10.05 (sobota) – godz. 9.00-18.00
II. część: 18.11.05 (piątek) – godz. 16.00-20.00
19.11.05 (sobota) – godz. 9.00-18.00

MIEJSCE: Przedszkole nr 53, Poznań, os.Lecha 14

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu metodycznego, zgodne
z wymogami MENiS. Istnieje również możliwość wystawienia certyfikatu amerykańskiego (dodatkowo płatne) – sygnowanego przez mentora Kinezjologii Edukacyjnej na Europę – dr S.Masgutową (Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii w Warszawie).


ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Iwona Palicka, tel.kom.0600494975 lub na adres e-mail: ipalicka@poczta.onet.pl.

Wpłata 180 zł do 30.09.2005r. jest warunkiem uczestnictwa w kursie,
na konto: PKO BP LXIII O/Warszawa 90 1020 1097 0000 7402 0108 3799 lub osobiście u p.I.Palickiej;
potwierdzenia wpłat proszę przesyłać na adres: Iwona Palicka ul.Podleśna 10, Wiórek, 61-160 Poznań

ZAPRASZAM - ORGANIZATOR SZKOLENIA W POZNANIU - IWONA PALICKA
Pozdrawiam
IwonaP.
nie mam ADHD, ale za to jestem psychologiem

Jeżeli nie możesz mieć tego, co najlepsze,
zrób najlepszy użytek z tego, co masz.