Forum     Forum - powrót na pocztek forum Portal - powrót na ADHD.org.pl Office Bogdan Mizerski

Łódź Konferencja psychiatryczna

Moderator: Moderatorzy

Halina

Awatar użytkownika

Licencjonowana ADHD-owa Czarownica

Posty: 5819


Rejestracja:
08-03-2005 22:32

Lokalizacja: Górny Śląsk

Dzieci: Piotrek 24 CZR z cechami ADHD i Krzyś 15 gimnazjalista ZA z cechami ADHD

Ja: ADHD zdiagnozowane przez lekarzy moich dzieci

Post 21-09-2005 09:49

Łódź Konferencja psychiatryczna

http://www.csk.lodz.pl/konf050929/

XXI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP

ŁÓDŹ, 29 IX - 01 X 2005 r.

"Społeczne i medyczne aspekty zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"

Program konferencji:


TEMATY SESJI PLENARNYCHczwartek 13.00 – 19.00

1. Sesja satelitarna firmy Janssen-Cilag 13.00-14.30

2. Oficjalne otwarcie konferencji 14.45-15.00

3. Zagadnienia prawne i etyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży 15.00-17.00

Przewodniczy: prof. I. Namysłowska, dr M. Dąbkowski

1. Frank Hassler, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet w Rostocku: Treatment of mentally disordered youth offenders in Germany.

2. Sam Tyano, Child and Adolescent Psychiatry, Tel Aviv University, Izrael: Aspekty etyczne psychiatrii dziecięcej.

3. Jerzy Pobocha, Oddział Psychiatrii Sądowej, Szczecin: Klinicysta czy biegły?

4. Mirosław Dąbkowski, Katedra i Klinika Psychiatrii, CM Bydgoszcz UMK Toruń: Przemoc i inne przestępstwa w szkole: czynniki ryzyka i możliwości zapobiegania.

5. Marek Ignaczak, Oddział Psychiatrii Sądowej, Garwolin: Miejsce i rola Krajowego

Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie w powstającym w Polsce

systemie ośrodków o zwiększonym poziomie zabezpieczenia.

6. Maciej Pilecki, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, Kraków: Hospitalizacja psychiatryczna w okresie rozwojowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

Kawa 15 min.

4. Rokowanie w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży 17.15-19.00

Przewodniczy: prof. J. Rabe -Jabłońska, prof. A. Rajewski

1. Maria Beisert, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań: Norma i patologia w zachowaniach seksualnych u dzieci.

2. Jolanta Rabe-Jabłońska, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Katedry Psychiatrii UM, Łódź: Chorobowość i śmiertelność w jadłowstręcie psychicznym.

3. Jacek Bomba, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedra Psychiatrii CMUJ, Kraków: Prognoza zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży.

4. Andrzej Rajewski, Katedra Psychiatrii AM w Poznaniu: Rokowanie w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych u dzieci i młodzieży.

5. Tomasz Wolańczyk, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM, Warszawa: Rokowanie i aspekty prognostyczne deficytu uwagi i nadpobudliwości u dzieci.

6. Monika Fryze, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego AM, Gdańsk: Ocena stanu psychicznego pacjentów hospitalizowanych w dzieciństwie z rozpoznaniem zespołów schizofrenicznych – badania katamnestyczne.

Bankiet 20.00-24.00

piątek 9.00 – 17.00

5. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych u dzieci i młodzieży 9.00-10.45 Przewodniczy: prof. J. Komender, prof. T. Wolańczyk

1. Jim Swanson, School of Social Sciences, University of Kalifornia, Irvine, USA: ADHD u dziecka z chorobami somatycznymi.

2. Tomasz Wolańczyk, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM, Warszawa: Majaczenie u dzieci.

3. Filip Rybakowski, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM, Poznań: Etiologia infekcyjna zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

4. Jarosława Przygocka, Janusz Wendorff, Barbara Juchniewicz, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” Samodzielna Pracownia Psychologii Klinicznej, Łódź: Zaburzenia poznawcze i emocjonalne w padaczce rolandycznej.

5. Barbara Wiśniewska, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Samodzielna Pracownia Psychologii Klinicznej, Łódź: Znaczenie postaw rodziców i ich wiedzy w procesie leczenia dzieci i młodzieży z chorobami somatycznymi.

Kawa 30 min.

6. Problemy seksualne wieku rozwojowego 11.15-13.00

Przewodniczy: prof. J. Rabe-Jabłońska, prof. Z. Izdebski

1. Zbigniew Izdebski, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Zielonogórski i Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Warszawski: Badania zachowań seksualnych dzieci i młodzieży. Przemoc seksualna.

2. Anita Bryńska, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM, Warszawa: Obsesje i kompulsje o treści seksualnej.

3. Jadwiga Gromska, Bożena Pietraszczyk-Kędziora, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego AM, Gdańsk: Znaczenie różnic płci mózgu w rozwoju człowieka

4. Izabela Łucka, Aleksandra Cebella, Monika Fryze, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego AM, Gdańsk: Nietypowe zachowania seksualne u dzieci w ocenie klinicznej.

5. Magdalena Trybus-Piotrowska, Izabela Łucka, Renata Rzeszotraska-Wichorowska, AM w Gdańsku, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego: Zespoły psychopatologiczne a problem orientacji seksualnej u młodzieży.

6. Jadwiga Gromska, Bożena Pietraszczyk-Kędziora, AM w Gdańsku, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego; Poglądy młodzieży na temat życia seksualnego w ocenie longitudinalnej.

Lunch 1 godz.

7. Zachowania autodestrukcyjne młodzieży 14.00-15.45

Przewodniczy: prof. H. Jaklewicz, prof. J. Bomba

1. Hanna Jaklewicz, Joanna Bitel, Łukasz Pogorzelski, Instytut Psychologii UG, Gdańsk: Autoprezentacja młodzieży depresyjnej.

2. Irena Namysłowska, Cezary Żechowski, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa: Kulturowe i psychospołeczne uwarunkowania samouszkodzeń – próba zrozumienia zjawiska.

3. Agnieszka Gmitrowicz, Dorota Warzocha, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Katedry Psychiatrii UM, Łódź: Samouszkodzenia młodzieży jako czynnik ryzyka samobójstw.

4. Małgorzata Janas-Kozik*/**, Irena Krupka-Matuszczyk*, Joanna Hyrnik**, Joanna Rychter**, *Klinika Psychiatrii i Psychotrapii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice**Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii, Sosnowiec: Rozumienie zachowań autodestrukcyjnych młodzieży.

5. Romana Kopytko-Dróżdż, Agata Siudak, Kinga Widelska, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, Kraków: Rozpacz i gniew – praca z grupą pacjentów dokonujących samouszkodzeń w oddziale stacjonarnym.

Przerwa 15 min.

8. Sesja plakatowa 16.00-17.00

9. Sesja satelitarna firmy Eli-Lilly 17.00-18.30Sobota 9.00 – 13.30

10. Sesja varia 9.00-10.45

Przewodniczy: dr hab. n. med. A. Gmitrowicz, dr n. med. M. Janas-Koz

1. Agnieszka Gmitrowicz i współpracownicy, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Katedry Psychiatrii UM, Łódź: XX lecie Oddziału Młodzieżowego CSK UM w Łodzi – kierunki badań, standardy postępowania.

2. Małgorzata Janas-Kozik */**, Irena Krupka Matuszczyk*, Adam Klasik*, *Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice **Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii, Sosnowiec: Zaburzenia funkcji poznawczych u adolescentów i młodych dorosłych z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej o wczesnym początku.

3. Małgorzata Dąbkowska, Klinika Psychiatrii, CM UMK, Bydgoszcz: Zespół stresu pourazowego u dzieci. Małgorzata Dąbkowska, Klinika Psychiatrii, CM UMK, Bydgoszcz: Zespół stresu pourazowego u dzieci.

4. Tomasz Woźniak*, Maria Marta Kaczyńska-Haładyj**, Zenona Kaczkowska**, *Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Lublin, **Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego, Lublin: Obraz zaburzeń narracji u dzieci i młodzieży ze schizofrenią.

5. Andrzej Gardziel, Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, Oddział Psychiatrii Dziecięcej, Kraków: Różnicowanie i rokowanie w całościowych zaburzeniach rozwojowych.

6. Ryszard Izdebski, Maria de Barbaro, Wanda Szaszkiewicz, Krzysztof Szwajca, Bartosz Treger, Zespół Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ, Kraków: Problemy prawne i organizacyjne wynikające z multiinstytucjonalnej opieki nad pacjentem dziecięcym i młodzieżowym.

7. Tomasz Zyss*, Joanna Boroń**, *Klinika Psychiatrii Dorosłych CM UJ, Kraków **Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego, CALD, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Kraków: Orzecznictwo rentowe dla dzieci i młodzieży.11. Podsumowanie Konferencji 10.45–11.15

Kawa 15 min.

WARSZTATY 11.30-13.30

1. Psychoedukacja w ADHD. Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawa

2. Terapia ekspozycyjna w OCD. Anita Bryńska, Tomasz Srebnicki, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawa

3. Bulimia – terapia behawioralna. Cezary Żechowski, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

4. Odmowa chodzenia do szkoły. Małgorzata Dąbkowska, Klinika Psychiatrii, CM UMK, Bydgoszcz

5. Interwencja kryzysowa i inne formy terapii młodzieży po próbach samobójczych i samouszkodzeniach. Agnieszka Gmitrowicz, Maria Andrzejewska, Klinika Chorób Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej UM, Łódź

6. Trening radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi małych dzieci. Mirosław Dąbkowski, Katedra i Klinika Psychiatrii, CM Bydgoszcz UMK Toruń

7. Diagnoza zespołu Aspergera. Gabriela Jagielska, Beata Kozielec, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawa

8. Tajemnica zawodowa w terapii rodzin. Jacek Bomba, Barbara Józefik, Kinga Widelska, Ryszard Izdebski, Maria de Barbaro, Maciej Pilecki, Katedra Psychiatrii CM UJ, Kraków

9. Metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami. Katarzyna Szymańska, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
Sama ADHD, synowie ZA z cechami ADHD, a mąż podejrzany o ADD
Obrazek
Obrazek
tel. 799223703

Ilona Lelito

Dama/Kawaler Brylantowego Orderu ADHD

Posty: 561


Rejestracja:
01-04-2005 14:49

Lokalizacja: Kraków

Post 27-09-2005 21:50

Re: Łódź Konferencja psychiatryczna

BOŻE!!! JADĘ NA TO CUDO!!!
OBŁĘD!!!


Kiedy na nasze konferencje będzie przyjeżdżać taka ekipa... ? Spoko, to było pytanie retoryczne :lol: :twisted:
Pozdrawiam gorąco !
Ilona Lelito - Polskie Towarzystwo ADHD
www.ptadhd.pl, e-mail. ilelito@tlen.pl, tel. 0 693 357 434
Kampania Społeczna ADHD - ŚWIAT TO ZA MAŁO!

biedroneczka33

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 129


Rejestracja:
30-03-2005 20:29

Post 28-09-2005 06:53

Re: Łódź Konferencja psychiatryczna

Ilona Lelito pisze:BOŻE!!! JADĘ NA TO CUDO!!!
OBŁĘD!!!


Kiedy na nasze konferencje będzie przyjeżdżać taka ekipa... ? Spoko, to było pytanie retoryczne :lol: :twisted:


Ja tez bym chetnie wziela udzial szczegolnie na tej kawusi ,bankiecie i lanchu ...ohhh...jakie to zachecajace :-))))

Ilona Lelito

Dama/Kawaler Brylantowego Orderu ADHD

Posty: 561


Rejestracja:
01-04-2005 14:49

Lokalizacja: Kraków

Post 14-10-2005 20:01

Re: Łódź Konferencja psychiatryczna

Jak by powiedziała stara ruska opowiadaczka bajek: "A ja tam byłam, miód i wino piłam..." :D
Było wspaniale! Pod każdym względem.
Pozdrawiam gorąco !
Ilona Lelito - Polskie Towarzystwo ADHD
www.ptadhd.pl, e-mail. ilelito@tlen.pl, tel. 0 693 357 434
Kampania Społeczna ADHD - ŚWIAT TO ZA MAŁO!

biedroneczka33

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 129


Rejestracja:
30-03-2005 20:29

Post 15-10-2005 06:43

Re: Łódź Konferencja psychiatryczna

Ilona Lelito pisze:Jak by powiedziała stara ruska opowiadaczka bajek: "A ja tam byłam, miód i wino piłam..." :D
Było wspaniale! Pod każdym względem.nic tylko pozazdroscic i zalowac ze sama nie mialam mozliowsci wziecia udzialu w takim spotkaniu :-))))

Wróć do Archiwum konferencji i szkoleńKto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.