Post 24-03-2010 21:47

Gdańsk,warsztaty dla nauczycieli, 17.04.2010

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST” wraz z Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii i Józefa Dziurkowskich dr. Magdaleny Skotnickiej
oferuje

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI UCZĄCYCH DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ZACHOWANIU (M.IN.ZESPÓŁ ASPERGERA, ADHD, ZABURZENIA ZACHOWANIA)CELEM WARSZTATÓW JEST:
psychoedukacja w zakresie zaburzeń, którym towarzyszą zaburzenia zachowania
zapoznanie z efektami terapii i stosowanymi metodami postępowania (dlaczego dzieci robią różne rzeczy, jak definiować cele do pracy, polecenia/pochwały, systemy nagradzania, zasady i konsekwencje, kryzysowe sytuacje, system pracy dorośli/dzieci.)
wzmocnienie motywacji do pracy z dzieckiem


Warsztaty odbędą się 17 kwietnia 2010 r. w godz. 9.00 – 17.30
Miejsce realizacji:
Szkoła Podstawowa nr 81, Gdańsk Osowa ul. Siedleckiego 14

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa pod nr tel.
0600 875 330
opłata za zajęcia warsztatowe wynosi 70 zł/ osobę.
Obrazek
Agnieszka -starszy syn lat 16 - ZA, drugi - lat 9 - takie sobie zwykłe, niezwykłe dziecko.