Post 17-01-2010 21:26

Stymulacja neurorozwoju dziecka-szkolenie

Szanowni Państwo,Zarząd

ZERO-PIĘĆ. Fundacji na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci

oraz

Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

zapraszają na szkolenie:

STYMULACJA NEUROROZWOJU DZIECKA

które odbędzie się w dniach 5-7 marca oraz 9-11 kwietnia 2010 w Poznaniu

szkolenie poprowadzi

Teresa Jadczak Szumiło

psycholog, pedagog; trener PTP II stopnia; specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej

Patronat naukowy szkolenia:

prof. dr hab. Janusz Gadzinowski

dr Bogumiła Stoińska

Szkolenie skierowane jest do specjalistów pracujących z małymi dziećmi

(psychologów, pedagogów, rehabilitantów)

Cykl zajęć składa się z dwóch bloków: stymulacja i rozwój czucia oraz odruchy dziecięce jako fundament rozwoju. Każdy z bloków trwa 30 godzin.

Celem zajęć jest przygotowanie specjalistów do lepszego rozumienia i diagnozy rozwoju dziecka, a także zaplanowanie planu pomocy dziecku, którego rozwój jest nieharmonijny lub opóźniony.

Koszt jednego trzydniowego bloku szkolenia: 490 zł od osoby

Zgłoszenia:

e-mail: m.polaszewska.nicke@fundacja05.pl
fax: 022 760 42 86
tel. kontaktowy: 696 02 60 46

Zgłoszenia i wpłaty za pierwszy blok przyjmowane są do 10 lutego 2010 (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat). Zgłoszenia i wpłaty za drugi blok przyjmować będziemy do 26 marca 2010.

Wpłata na konto Fundacji (po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia):
DnB NORD 16 1370 1385 0000 1701 5015 8900

www.fundacja05.pl