Post 26-11-2008 17:03

Seminarium "Teoretyczne i praktyczne zagadnienia terapi

Seminarium "Teoretyczne i praktyczne zagadnienia terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera" Gdańsk 17.12.2008r.

Program seminarium dotyczyć będzie dwóch istotnych zagadnień – terapii wysoko funkcjonujących dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz dylematów związanych z wyborem najbardziej efektywnej terapii dla dzieci autystycznych w świetle badań naukowych. Seminarium jest pomyślane jako forma dialogu pomiędzy ludźmi nauki i praktykami, reprezentującymi różne środowiska i opcje terapeutyczne. Zaproszeni wykładowcy są ekspertami w dziedzinach terapii i edukacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością intelektualną.
Liczymy na żywą dyskusję i wymianę doświadczeń.

Program seminarium:

* Dr Rick Eigenbrood, Seattle Pacific University: Stosowana Analiza Zachowania i TEACCH; sprawdzanie dwóch różnych modeli interwencji dla dzieci i młodzieży z autyzmem (tłumaczenie symultaniczne)
* Dr Jacek Kozłowski, Uniwersytet Gdański: Dylemat – Stosowana Analiza Zachowania czy TEACCH – głos w dyskusji.
* Dr Agnieszka Rynkiewicz, Seattle Pacific University: Zespół Aspergera – Tajemnicze umysły. Jak je rozpoznawać i jak uczyć.
* Mgr Agnieszka Maślaczyk – Trzasko, mgr Kalina Markowska, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku: Rozwijanie „teorii umysłu” u wysoko funkcjonujących dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Od godz. 14.00 rozpocznie się rejestracja uczestników, odbiór słuchawek oraz faktur.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie karty zgłoszenia na seminarium na adres e-mailowy sekretariat@autyzm.net.pl lub do sekretariatu Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, 80-365 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 28.
Jednocześnie należy opłacić koszt udziału w seminarium w wysokości 30 zł , na konto Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym 80-365 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 28, nr konta : 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474 z dopiskiem „ Seminarium”.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

więcej informacji na http://www.spoa.org.pl/pl/nowosci/Aktua ... m_grudzien
Obrazek
Agnieszka -starszy syn lat 16 - ZA, drugi - lat 9 - takie sobie zwykłe, niezwykłe dziecko.