Post 15-09-2008 11:14

Konferencja Warszawa - Zespół Aspergera diagnoza, terapia,

Serdecznie zapraszam na konferencję

SZANOWNI PAŃSTWO !

Serdecznie Zapraszamy Na
Drugą edycję Konferencji

Zespół Aspergera: diagnoza
prezentacja zaburzenia, narzędzi badawczo - diagnostycznych, modyfikacja zachowań w szkole i w domu

Organizator: Doradztwo i Edukacja „SUKCES”
Warszawa 7 listopad 2008r
Goście specjalni, prowadzący konferencję
IRENA WIELOWIEJSKA – COMI: Psycholog (Nr rejestru w Mazowieckim Kuratorium Oświaty: – NPDP 78/02Warszawa, dnia 12 .12. 2005 r.)
nauczyciel, edukator, trener. Autorka wielu artykułów na tematy wychowawcze w czasopismach fachowych (Remedium, Integracja Sensoryczna) i opiniotwórczych (Newsweek). Wielokrotne wypowiedzi dla TVP II i radia, ostatnio stała współpraca z TV Superstacja. Wiceprezes Stowarzyszenia Dzieci Nadpobudliwych Ponad. Prowadzi Otwarte grupy wsparcia dla rodziców i nauczycieli borykających się z trudnymi zachowaniami. Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogiki Rewalidacyjnej w Warszawie – studia podyplomowe. Udziela bezpłatnych porad na stronie www.adhd.org.pl.

JOANNA WRZOSEK: Psycholog, terapeuta, Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studia podyplomowe Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wykładowca i trener na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, praktyka w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Prowadzenie treningu interpersonalnego w Ośrodku psychoterapii GESTALT.
Program Konferencji
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.10 Otwarcie wykładu
10: 10 – 10:30 Nowości farmakologiczne w leczeniu i terapii Zespołu Aspergera, ADHD – wystąpienie lekarza
10.30 – 11:00 Proces diagnozy, kryteria diagnostyczne, zaburzenia współwystępujące, przyczyny
11:00 -11.30 prezentacja i omówienie narzędzi badawczych
11.30 –11:50 Zespół Aspergera – ADHD: podobieństwa i różnice, błędy diagnostyczne
11:50 - 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.30 Analiza zachowań
12.30- 13.00 Metoda stopniowej interwencji
13.00 -14.00 przerwa obiadowa
14:00 –14:30 Terapeuta cień – rola, zadania
14:30-15:30 Modelowanie zachowania – metody, Praca z planami aktywności jako metoda organizacji pracy dziecka niepełnosprawnego
15:30 – 15: 40 przerwa kawowa
15:40- 16.10 Metody pracy szkoły, nauczyciela
16.10- 16.45 Metody pracy rodzica
16:45 – 17:00 dyskusja końcowa

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną również:
  • Narzędzia badawcze i diagnostyczne
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Materiały audio/video
  • Zapewniony pakiet materiałów do natychmiastowego zastosowania
Miejsce:
Warszawa Lasek Brzozowy 2
(Usynów metro Natolin) prosimy kierować się z metra na

Opłaty
Koszt
200zł / osoba przy zgłoszeniu i wpłacie do 27 października
250zł / osoba przy zgłoszeniu i wpłacie po 27 października

przy zgłoszeniu 10 osób z tej samej placówki do 1 października
koszt od 1 osoby 150zł
Wpłaty prosimy kierować na nr konta:
Raiffeizenbank: 27 1750 0012 0000 0000 0707 7513
Informacje organizacyjne:
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy i na stronie

www.sukces-konferencje.pl

za pomocą formularza zgłoszeniowego

KONTAKT:
Adresy mail:

sukces.sukces@gmail.com


tel i fax: 022 253 37 76
tel. Komórkowy: 509 585 619

www.sukces-konferencje.pl