Post 18-08-2008 10:29

Konferencja we Wrocławiu

5 grudnia 2008 r. we Wrocławiu odbędzie się X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: "Kiedy mózg pracuje inaczej… - postrzeganie, ruch, emocje, komunikacja”

Celem konferencji jest przedstawienie możliwości pomocy dzieciom z dysfunkcjami i uszkodzeniem mózgu, prezentacja metod rehabilitacji oraz najnowszych osiągnięć naukowych dotyczących tego zagadnienia.

Wykłady wygłoszą uznani specjaliści z dziedziny neurologii, neonatologii, fizjoterapii, psychologii, psychiatrii dziecięcej, pedagogiki. Tematyka wykładów obejmuje powiązania oraz wpływ uszkodzenia mózgu na procesy poznawcze, zachowanie, rozwój mowy, sferę ruchową i emocjonalną. Konferencja adresowana jest do specjalistów zajmujących się dziećmi z dysfunkcjami mózgu.

Miejsce: Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 8 (budynek D 20)

Serdecznie zapraszamy!
Szczegóły