Post 05-01-2007 23:14

Warsztaty weekendowe dla nauczycieli - POMOST Gdańsk

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością
Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST”
81 – 591 Gdynia, ul. Tatarczana 1 A / 21
Nr konta: Bank Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych BISE
55 1370 1200 0000 1701 4766 2800proponuje warsztaty weekendowe dla nauczycieli nt.„Praca z dzieckiem nadpobudliwym w klasie”


Warsztaty obejmować będą następujące zagadnienia:

· Specyfika dziecka z ADHD
· Zaburzenia współwystępujące z nadpobudliwością psychoruchową
· Model pracy z dzieckiem ADHD w szkole
· Strategie radzenia sobie z objawami nadpobudliwości i zaburzeniami zachowania
w klasie
· Definiowanie zachowania (sekwencja A-B-C)
· Tworzenie norm i zasad
· Wzmocnienia pozytywne (pochwały, nagrody, systemy punktowe)
· Kara a konsekwencja negatywna
· Stosowanie zasad i konsekwencji pozytywnych i negatywnych w praktyce szkolnej
· Modyfikacja zachowań problemowych
· Planowanie skutecznych interwencji
· Radzenie sobie z wybuchem dziecka
· Współpraca z rodzicami
Liczba uczestników : 20 – 30 osób
Czas trwania: 15 godzin ( lekcyjnych ) + przerwy
Termin: 27. 01. 2007 r. od godz. 9.00 do godz.17.00
28. 01. 2007 r. od godz. 9.00 do godz.14.00
Zajęcia odbędą się w : SP nr 79 ul. Kołobrzeska 49 w Gdańsku

Warsztaty prowadzone są przez dwie osoby
Opłata wynosi: 150 zł

Kontakt telefoniczny: 629 – 36 – 05, 0 – 509 – 073 – 743, 0 – 506 - 514 - 183

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie zaliczki w wysokości 50% kwoty :
· u Skarbnika Stowarzyszenia (we wtorki w godz.17.00 – 19.00 w GCOP, Gdynia, ul. 3 Maja 27/ 31), lub
· na konto Stowarzyszenia POMOST :
Bank Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych BISE
55 1370 1200 0000 1701 4766 2800
Obrazek
Agnieszka -starszy syn lat 16 - ZA, drugi - lat 9 - takie sobie zwykłe, niezwykłe dziecko.