Post 17-11-2006 00:21

Szkolenie dla lekarzy Kraków 9.12.2006

SZKOLENIE DLA LEKARZY - KRAKÓW 9.12.2006

Polskie Towarzystwo ADHD we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa mają zaszczyt zaprosić lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz przedstawicieli środowiska medycznego na szkolenie poświęcone wczesnemu rozpoznaniu pierwszych symptomów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

Szkolenie to poprowadzą specjaliści z Centrum CBT w Warszawie: mgr Magda Błachno - Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie, Centrum CBT oraz lek.med.Joanna Boroń-Zyss - Zespół Poradnii Zdrowia Psychicznego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy.

Szkolenie odbędzie się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4, w godz.10.00-14.00

Szkolenie jest bezpłatne.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o nadesłanie potwierdzeń uczestnictwa drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agata.majda@ptadhd.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2006r.
W razie większej liczby chętnych będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko osoby zgłaszanej na szkolenie
2. nazwę i adres placówki
3. kontaktowy adres e-mail
4. kontaktowy telefon

Dodatkowe szczegóły mozna uzyskać pod numerem telefonu: 0 512 331 430
_________________
Majda Agata
Pracownia Terapeutyczna ALFA
ag.ma@poczta.onet.pl, tel. 512 331 430
www.pracowniaterapeutycznaalfa.manifo.com
Baza danych instytucji pomagających osobom z ADHD i innymi problemami.