Post 15-08-2006 13:52

LUBLIN

W Lublinie spotkanie szkoleniowe dla rodziców dzieci z ADHD oraz osób zaangażowanych w prowadzenie grup wsparcia z terenu województwa lubelskiego odbędzie się 23 sierpnia 2006 r. Szkolenie jest bezpłatne!!!
Ze względu na koszt organizacji szkolenia i konieczność przygotowania odpowiedniej ilości materiałów edukacyjnych zgłoszenia imienne z podaniem nazwiska, kontaktu mailowego i telefonicznego w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia - telefoniczne i mailowe. Decyduje kolejność zgłoszeń! Szczegóły kontaktów: patrz stopka!

W grudniu kolejne szkolenie! Odpłatność 150 złotych. W cenie materiały edukacyjne plus certyfikat. O uczestnictwie w tym szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje wyłącznie pod numerem telefonu: 0667-969-789 lub adresem: lublin@adhd.org.pl

We wrześniu w Lublinie odbędzie się także szkolenie dla lekarzy-psychiatrów. Ze względu na fakt, iż organizatorem jest inny podmiot - ta wiadomość jest jedynie informacją.
_______________________________________________________

Klub Rodziców Aktywnych - najstarsza grupa wsparcia ADHD na wschód od Wisły! (luty/marzec 2005 r.)
tel. 781 034 854
http://www.filantropia.eu/