Post 13-05-2006 19:34

Poznań 22.05, Wrocław 23.05, Katowice 08.06 Kraków 09.06

Uczniowie trudni i nadpobudliwi
w szkole i przedszkolu
- problemy i skuteczne rozwiązania

Nadpobudliwość i trudności wychowawcze są coraz częściej dostrzegane przez nauczycieli i wychowawców. Szybko rośnie też grupa uczniów wymagających specjalnej opieki oraz tych, którzy sprawiają duże problemy wychowawcze w szkole i w przedszkolu. Co jest przyczyną tych kłopotów, jak je trafnie diagnozować i jak przeciwdziałać ich skutkom dowiedzą się Państwo w czasie konferencji. A wszystko w najlepszym wydaniu - wykładowcami będą bowiem wybitni specjaliści - autorytety w zakresie diagnozy i zapobiegania problemom psychologicznym w szkole.

W programie

* Irena Dzierzgowska
Współpraca szkoły/przedszkola z rodzicami warunkiem rozwiązywania problemów wychowawczych
* Ewa Góralczyk
Tworzenie ogólnoszkolnego systemu wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów sprawiających trudności
* Beata Kozielec
Tajemnice dziecka z Zespołem Aspergera - jak je poznać i co dalej?
* Artur Wiśniewski
ADHD - moda czy choroba - czyli co o nadpobudliwości w szkole i w przedszkolu powinniśmy wiedzieć?

Wykładowcy

Irena Dzierzgowska – Sekretarz Stanu w MEN (w latach 1997 – 2000); redaktor naczelny miesięcznika Dyrektor Szkoły; autorka wielu publikacji książkowych i artykułów na tematy związane z oświatą.

Ewa Góralczyk - kierownik Pracowni Wychowania w Centrum Metodycznym Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej w Warszawie, psycholog, mistrz NLP, licencjonowany Lider Grup Balinta; prowadzi kursy i szkolenia z zakresu: asertywności, przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole i w domu, kształtowania prawidłowych relacji z drugim człowiekiem, radzenia sobie z problemami osobistymi, stresem, przewlekłą i nieuleczalną chorobą.

Beata Kozielec - lekarz-psychiatra; kierownik Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci z Autyzmem i ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; posiada ukończony kurs terapii rodzin na Uniwersyteccie Jagiellońskim oraz kurs terapii poznawczo-behawioralnej Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Behawioralnej; pracownik Centrum CBT, gdzie prowadzi szkolenia i terapię dla osób z Zespołem Aspergera.

Artur Wiśniewski - lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii; pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; doktorant prof. Tomasza Wolańczyka z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie; certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny; pracownik Centrum CBT, gdzie prowadzi szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów na temat ADHD, ADD, ODD, CD i innych zaburzeń wieku rozwojowego, grupy psychoedukacyjne dla rodziców dzieci nadpobudliwych, prowadzi tam też terapię indywidualną dla osób z ADHD.


http://www.ibo.edu.pl/szkolenia/szkolenia.asp?opis=11
Sama ADHD, synowie ZA z cechami ADHD, a mąż podejrzany o ADD
Obrazek
Obrazek
tel. 799223703