Post 28-03-2013 16:30

Rzeszów. Problemy systemowej pomocy uczniom z autyzmem i ZA

18 kwietnia w Rzeszowie odbędzie się konferencja szkoleniowa „Problemy systemowej pomocy uczniom z autyzmem i zespołem Aspergera”. Koszt 100 zł za dwa dni.
Wszystkie informacje na stronie: http://zsunicef.pl