Post 21-12-2012 10:21

Odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność karna


mama super syna - KĄT-owicza z ADHD, dysgrafią... i pasją