Post 28-05-2012 16:08

Kongres Nowoczesnej Edukacji

"Kongres Nowoczesnej Edukacji to jedyne tego typu wydarzenie w Polskiej branży edukacyjnej, gromadzące liderów edukacji i innowacji.

Celami kongresu, który odbędzie się 5-7 października 2012 są:


•podniesienie jakości pracy szkół w dobie cyfryzacji edukacji
•możliwość nawiązania współpracy organów prowadzących i firm zajmujących się produkcją i dostawą sprzętu elektronicznego do szkół
•podniesienie jakości pracy przedszkoli w celu ujednolicenia oddziaływań na dziecko we współpracy przedszkola z domem rodzinnym
Dzień pierwszy będzie poświęcony zagadnieniom dotyczącym Zabaw Fundamentalnych, drugi natomiast będzie w całości poświęcony tematowi „Cyfrowej Szkoły”"

http://kongresnowoczesnejedukacji.pl/
syn 14 lat