Post 29-02-2012 13:40

Adaptacja przedszkolna i szkolna dzieci

Konferencja "Adaptacja przedszkolna i szkolna dzieci z trudnościami społeczno-emocjonalnymi"

Wykłady i warsztaty będą dotyczyły pomocy dzieciom, u których z różnych powodów (autyzm, nadpobudliwość, zespół Aspergera, trudności w porozumiewaniu się z powodu zaburzeń lub braku mowy czynnej itp.) występują trudności:
- w nawiązaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
- w rozumieniu i dostosowaniu się do zasad obowiązujących w nowym środowisku wpływające na funkcjonowanie dzieci w przedszkolu i w szkole.

http://www.czasdziecinstwa.com.pl/konferencja.html
syn 14 lat