Post 08-05-2011 22:06

Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych...

Edukacja Domowa bardzo pomaga nam żyć :)