Post 30-12-2010 15:24

Dopalacze i inne substancje psychoaktywne

Dopalacze i inne substancje psychoaktywne – jak rozmawiać z rodzicem, jak rozmawiać z młodzieżą
ORGANIZATOR: Centrum Doradztwa i Edukacji SUKCES


Termin: 24 stycznia 2011 r. (poniedziałek), Warszawa
Godziny 11.00 – 15.00
Adresaci kursu: studenci, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, wychowawcy Domów Dziecka i ośrodków szkolno – wychowawczych
Osoba prowadząca: Jacek Suliga
 Program:
- obalenie nieprawdziwych informacji na temat „dopalaczy” i innych substancji odurzających
- rodzaje i wygląd poszczególnych „dopalaczy”
- omówienie przyczyn używania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież - sposób oddziaływania „dopalaczy” na organizm młodego człowieka,
- jak rozpoznać nastolatka będącego pod wpływem substancji psychoaktywnych,
- rola zadania szkoły na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
- trudne rozmowy z rodzicami,
- gdzie uzyskać wsparcie instytucjonalne i pozainstytucjonalne.
- prezentacja testów na obecność substancji psychoaktywnych.
 Forma zajęć: wykładowo – warsztatowa. W szkoleniu przewidujemy dużą część zajęć praktycznych.
 Zapewniamy Państwu komplet materiałów i zaświadczenia
Koszt: 150 zł / osoba

Wpłaty: Wpłaty prosimy kierować na nr konta:
mbank: 85 1140 2004 0000 3602 5336 0405
WAŻNE! W tytule przelewu prosimy podać nazwę szkolenia, datę oraz adres placówki lub imię i nazwisko uczestnika.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia i opłacenie udziału najpóźniej 3 dni przed szkoleniem.