Post 22-12-2010 12:26

Dziecko molestowane seksualnie

Dziecko molestowane seksualnie
termin: 29-30 stycznia 2011r. (sobota - niedziela),
godz. 12.00 - 18.00 pierwszy dzień,
9:00 - 16:00 drugi dzień
miejsce: Warszawa - Ursynów
Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych.

Wykłady i ćwiczenia w grupach poprowadzi:
Andrzej Gryżewski – psycholog, seksuolog. Ukończył Wydział Psychologii o specjalności Seksuologia Kliniczna i Sądowa. Wiedzę teoretyczną w dziedzinie seksuologii uzyskał na kursach specjalistycznych
i doskonalących w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Od 3 lat współpracuje z prof. dr hab. med. Zbigniewem Lwem-Starowiczem. Doświadczenie praktyczne zdobył pracując w Instytucie Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz w Ogólnopolskiej Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej Towarzystwa Rozwoju Rodziny – początkowo jako asystent-psycholog, później jako koordynator psychologów i lekarzy specjalizujących się w seksuologii.
PROGRAM:
1. Molestowanie seksualne – prawdy i mity;
2. Formy molestowania seksualnego;
3. Skutki fizyczne, emocjonalne, psychiczne molestowania seksualnego;
4. Ofiary molestowania;
5. Sprawcy molestowania;
6. Molestowanie przez kobiety;
7. Molestowanie przez członków rodziny;
8. Molestowanie przez dzieci starsze, rówieśników;
9. Przemoc seksualna w Internecie.

Warsztaty praktyczne:
1. Jak ostrzec dzieci przed molestowaniem seksualnym (dzieci małe, przedszkolaki, nastolatki);
2. Jak rozmawiać z dzieckiem molestowanym seksualnie;
3. Jak pomóc dziecku, które było dotknięte molestowaniem;
4. Polskie przepisy karne związane ze ściganiem sprawców.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie oraz pakiet materiałów.
Koszt: Przy zgłoszeniu do 20 stycznia 20111r. 400 zł / osoba. Przy zgłoszeniu więcej niż jednego pracownika z tej samej placówki, koszt udziału pierwszej osoby 400zł, każda następna osoba z tej samej placówki 370zł. Przy zgłoszeniu po 20 stycznia koszt udziału – 420zł

Kontakt: sukces.sukces@gmail.com
tel 22 251 69 25 fax 22 425 11 15
tel. GSM: 696 806 539, 509 585 619