Post 15-09-2014 07:04

Konferencja.Terapia behawioralna w praktyce. Zabrze.

Konferencja.Terapia behawioralna w praktyce.Zabrze.
Nie wiem czy jeszcze są miejsca.
http://www.konferencja.autyzm.edu.pl/