Post 07-10-2010 11:58

Warszawa- 09.10 - ZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z UKRYTYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
IM. HANSA ASPERGERA ,,NIE-GRZECZNE DZIECI”
zaprasza na:

Szkolenie dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

Prowadzący:

Ilona Rzemieniuk – pedagog specjalny, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera ,,Nie-Grzeczne Dzieci”


Forma: wykład/prezentacja/warsztaty Liczba godzin: 5

Tematyka: Dzieci z zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi - jak je zrozumieć, jak pomóc im prawidłowo funkcjonować, jak wspomagać ich rozwój społeczny i sposób komunikowania się

Program:
1. „Niegrzeczne dziecko czy zespół Aspergera” - kryteria diagnostyczne, diagnoza różnicująca
2. Deficyty związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i wynikające z nich problemy, których doświadczają dzieci
3. Różne oblicza zaburzeń autystycznych – Rain Man, Forest Gump czy brat Gillberta Greapa?
4. Jak dziecko z zaburzeniami autystycznymi postrzega świat
5. Wskazówki dla rodziców:
- „nie-grzeczne dziecko” w systemie oświaty
- orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej i orzeczenie o niepełnosprawności
- subwencja oświatowa
- specjalistyczne usługi opiekuńcze
- turnusy rehabilitacyjne
- wyjazdy sanatoryjne
- inne świadczenia
- czego mogę wymagać lub nie od szkoły - wymogi edukacyjne, indywidualny program nauczania, realizacja zaleceń, rewalidacja
- terapia – ale jaka ?
- jak zorganizować otoczenie dziecka w domu ?
- narzędzia pracy – czy ja również mogę je przygotować ?
- terapia komunikacji – czyli moje dziecko mówi, ale nie rozmawia
- czas wolny – szansa czy utrapienie ?
- rola osób trzecich z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera w procesie ich wszechstronnego rozwoju – babciu i dziadku zapraszamy na szkolenie !

Miejsce : Warszawa Ursynów
Data: 9 październik 2010 godz. 11.00 – 16.00

Koszt: jeden rodzic 250 zł, drugi bezpłatnie
Rejestracja: zgłoszenia z dopiskiem „szkolenie rodziców i opiekunów” prosimy przesyłać na adres : asperger@wp.pl