Post 20-09-2010 10:51

Bezpłatny wykład w Gdyni

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ I ICH RODZINOM „POMOST”
81 – 542 Gdynia, ul. Orłowska 70
tel. 509 073 743
www.pomost.pomorskie.pl

22.09.2010 r. o godz. 18
w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości ADHD
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/ 31
odbędzie się nieodpłatna prelekcja dla rodziców i nauczycieli
"Współpraca pomiędzy szkołą a rodziną dziecka z ADHD podstawą jego lepszego funkcjonowania"
prelekcję poprowadzi
mgr Maja Kalinowska, psycholog, pedagog, a zarazem zdobywca nagrody Nauczyciel Roku 2009

S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y