Post 04-02-2010 19:45

KONFERENCJA "Psychologia w szkole".

Organizatorzy: Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery”, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Temat: Jak sobie radzić z problemami w edukacji?
Termin: 16-17 kwietnia, 2010 r.
Miejsce: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46.


MISJA: Dlaczego psychologia w szkole?
Szkoła jest miejscem złożonych relacji i interakcji między uczniami, uczniami i nauczycielami, nauczycielami i rodzicami uczniów, przełożonych i podwładnych, wychowanków i wychowawców. Aby te interakcje przebiegały bezkonfliktowo i służyły efektywnej edukacji niezbędna jest wiedza i umiejętności psychologiczne.

Szkoła jest miejscem złożonych procesów: uczenia się, nauczania, wychowania, socjalizacji, dojrzewania i rozwoju. Psychologia dostarcza wiedzy koniecznej do zrozumienia tych procesów i efektywnego radzenia sobie z nimi.

Szkoła jest miejscem rozwijania zdolności, wyrównywania deficytów i specyficznych trudności uczniów. Tym zajmuje się psychologia.

Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie i nauczyciele doświadczają różnych, pozytywnych i negatywnych przeżyć, emocji, problemów. Wiedza i umiejętności psychologiczne ułatwiają radzenie sobie z tymi doświadczeniami.

Szkoła jest miejscem konfliktów, zachowań agresywnych i przemocy. Psychologia potrafi im przeciwdziałać oraz uczy skutecznej interwencji.

Psychologia jest niezbędna w szkole! Dlatego zachęcamy Państwa do udziału w konferencji. Wykłady, referaty i warsztaty wybitnych psychologów pozwolą uczestnikom zdobyć/poszerzyć kompetencje psychologiczne niezbędne w efektywnej pracy z uczniami i własnym samorozwoju.

KOMITET NAUKOWY:
prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, Uniwersytet Gdański,
prof. dr hab. Maria Kielar-Turska, Uniwersytet Jagielloński,
prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, UMCS w Lublinie
dr hab. Małgorzata Kossowska, prof. UJ
dr hab. Dorota Turska, UMCS w Lublinie

Komitet organizacyjny:
dr Przemysław Bąbel
dr Dorota Krzemionka
Anna Adamczyk
Jolanta Białek

Warunki uczestnictwa

Krok 1:
Zgłoszenie chęci udziału w konferencji za pomocą karty zgłoszenia.

Krok 2:
Wybranie opcji opłaty:
• Dla prenumeratorów "Psychologii w Szkole": zgłoszenia do końca stycznia – 200 zł
• Dla nieprenumeratorów "Psychologii w Szkole": zgłoszenia do końca stycznia – 250 zł
• Dla prenumeratorów i nieprenumeratorów "Psychologii w Szkole": zgłoszenia do 10 marca – 280 zł
• Dla prenumeratorów i nieprenumeratorów "Psychologii w Szkole": zgłoszenia po 10 marca– 320 zł

Krok 3:
Dokonanie przelewem wpłaty na konto: Charaktery sp. z o.o., Deutsche Bank PBC S.A.
26 1910 1048 2304 9962 9476 0001
z dopiskiem Konferencja Psychologia w Szkole, a także imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały dla uczestników, dwa obiady, 4 przerwy kawowe, uroczystą kolację.

Informacje dodatkowe:
Rezygnacja z udziału w konferencji zgłoszona drogą mailową do dnia 20. marca 2010 r. powoduje pełny zwrot wpłaconej należności. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 20. marca 2010 r. koszty nie będą zwracane. Koszty dojazdu na konferencję i noclegu pokrywa uczestnik.

Noclegi:
Hotel Nauczycielski Krakowiak
ul. Armii Krajowej 9
tel. 012 662 64 55

Dom Studencki Za Kolumnami
ul. Armii Krajowej 9a
tel. 12 662 70 00

Hotel Monika
ul. Langiewicza 6
tel. 12 41 38 480
hasło Psychologia w Szkole

Hotel System
ul. J. Conrada 35
tel. 12 290 80 00
hasło Psychologia w szkole

Hotel System Premium
ul. 29 Listopada 189
tel. 12 290 80 00
Hasło Psychologia w szkole

Hotel MISTiA
ul. Szlak 73 a
tel. 12 633 29 26


W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Anną Adamczyk anna.adamczyk@charaktery.com.pl, tel. 041 343 28 42 lub Jolantą Białek jola.bialek@charaktery.com.pl, tel. 041 343 28 64


Program konferencji (wkrótce będzie uzupełniony o brakujące tematy wystąpień naszych prelegentów):

Dzień 1
16. 04.2010 r., piątek

9.00-9.30 rejestracja uczestników
9.30-9.45 otwarcie
9.45-10.30 wykład inauguracyjny - prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
10.35-11.20 wykład prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
11.25-11.45 przerwa kawowa
11.50-12.35 wykład dr hab. Dorota Turska, Subiektywizm oceniania, czyli nauczyciel też człowiek

Sesja I referatowa: Trudna sztuka oceniania
Prowadząca: prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
12.40-13.10 Ocenianie kształtujące – Danuta Sterna
13.15-13.45 Ocenianie twórczych działań uczniów – dr Maciej Karwowski
13.50-14.20 Ocenianie punktowe – dr Przemysław Bąbel
14.25-15.10 obiad
15.10-15.50 wykład dr hab. Małgorzata Kossowska, prof. UJ

Sesja II referatowa: Trudne zachowania
Prowadząca: dr hab. Dorota Turska
15.55 -16.35 Mobbing rówieśniczy: przyczyny, przejawy, skutki – dr Anna Piekarska
16.40-17.00 Przerwa kawowa
17.00-17.40 Kto sobie radzi z dyscypliną w klasie – dr Jacek Pyżalski
17.45-18.20 Wychowanie bez kar i nagród – ślepe ścieżki wiary – dr Sławomir Trusz
18.20 -19.30 uroczysta kolacja

Dzień 2
17. kwietnia 2010 r., sobota

Sesja III – wykładowa: Specyficzne trudności w uczeniu się
9.00-9.45 wykład prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska: Główne grzechy przedszkolnej i szkolnej edukacji matematycznej, czyli o tym co utrudnia uczniom nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych
9.55-10.40 wykład prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
10.45-11.05 przerwa kawowa
11.10-11.55 Gdy uczeń zdolny słabo się uczy, o syndromie nieadekwatnych osiągnięć szkolnych – dr Beata Dyrda
12.00 – 13.15 panel dyskusyjny Czym żyje szkoła
13.20 – 14.00 obiad

Sesja IV – referatowa: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego
14.05- 14.35 mgr Nela Grzegorczyk-Dłuciak WWR - twór oświatowy niedoskonały czy optymalny?
14.40-15.10 mgr Ewa Kuliga-Musioł Jak organizować pracę z Rodzicami dziecka korzystającego z WWR?
15.15-15.45 dr Radosław Piotrowicz
15.50-16.15 Zakończenie konferencji

WARSZTATY
Szanowni Państwo, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na poszczególnych warsztatach, bardzo prosimy wskazać warsztat (jeden), w którym chcecie wziąć udział.

16 kwietnia, piątek
I sesja warsztatowa: Trudne zachowania uczniów

1. warsztat: 12.40-14.20 Jak radzić sobie z mobbingiem rówieśniczym – dr Anna Piekarska
2. warsztat: 12.40-14.20 Kto sobie radzi z dyscypliną w klasie – dr Jacek Pyżalski

II sesja warsztatowa: Trudna sztuka oceniania
3. warsztat:15.55 -17.25 Jak oceniać kształtująco?– mgr Danuta Sterna
4. warsztat: 15.55- 17.25 Jak oceniać twórcze działania uczniów? – dr Maciej Karwowski

17 kwietnia, sobota
III sesja warsztatowa: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego
5. warsztat: 11.10-12.40 Efektywna i kompleksowa praca w WWR. Czy to w ogóle możliwe? – mgr Nela Grzegorczyk- Dłuciak, mgr Ewa Kuliga- Musioł
6. warsztat: 11.10-12.40 dr Radosław Piotrowicz

IV sesja warsztatowa: Praca z dzieckiem dyslektycznym
7. warsztat: 14.05-15.35 Doświadczanie dysleksji – mgr Katarzyna Bogdanowicz
8. warsztat: 14.05-15.35 mgr Ewa Iskierka


Program konferencji może jeszcze ulec zmianie.
Wasze o
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.
KOMENTARZY: 0
Brak komentarzy.
Majda Agata
Pracownia Terapeutyczna ALFA
ag.ma@poczta.onet.pl, tel. 512 331 430
www.pracowniaterapeutycznaalfa.manifo.com
Baza danych instytucji pomagających osobom z ADHD i innymi problemami.