Post 07-10-2010 22:37

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI UCZĄCYCH DZIECI Z Z. ASPERGERA

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST” organizuje

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI UCZĄCYCH DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA

CELEM WARSZTATÓW JEST:
• psychoedukacja w zakresie zespołu Aspergera
• zapoznanie z technikami terapeutycznymi przydatnymi w pracy z dzieckiem z ZA
• nauka metod postępowania z uczniem z zespołem Aspergera w warunkach szkolnych
• nauka technik generalizacji nabywanych przez dzieci umiejętności w szerszym otoczeniu społecznym (w klasie)
• wzmocnienie motywacji do pracy z dzieckiem z ZA
• podniesienie kompetencji wychowawczych
• uzyskanie wsparcia

Osoby prowadzące:
mgr Joanna Chromik – Kovacs – psycholog kliniczny 1˚
mgr Izabela Banaszczyk – psycholog

Warsztaty odbędą się 16.10. 2010 r. w godz. 8.00 – 16.00

Miejsce realizacji:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Gdańsk

Odpłatność za udział w warsztatach i materiały warsztatowe
wynosi 120 zł/ osobę

Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa do dnia 08.10.2010
pod nr tel. 0/ 506 – 514 – 183 lub 0/ 509 – 073 – 743
oraz dokonanie przedpłaty w wysokości 40 zł na konto Stowarzyszenia
Bank DnB Nord Gdynia 55 1370 1200 0000 1701 4766 2800
UWAGA! Zostały ostatnie wolne miejsca!
Więcej informacji na stronie www.pomost.pomorskie.pl