Forum     Forum - powrót na pocztek forum Portal - powrót na ADHD.org.pl Office Bogdan Mizerski

BAZA szkół, placówek..

Moderatorzy: małgosia, Moderatorzy

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 30-04-2006 08:43

BAZA szkół, placówek..

ZAłożyłam ten wątek, by gromadzić w nim informacje na temat szkół, którym problem dzieci z ADHD nie jest obcy. Informacje, które tutaj się znajdują pochodzą ze stron internetowych szkół.

==============================================

Urszula Knyż
nauczyciel języka polskiego

„SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOWI Z DYSLEKSJĄ”

Przystępując do pisania tego artykułu uświadomiłam sobie, jak wiele w ostatnich latach stworzono programów, programików i projektów, w których tytule znalazło się wyrażenie „szkoła przyjazna …” a to dziecku z ADHD, a to dziecku niesprawnemu ruchowo, a to zdolnemu dziecku itd. itd. Zastanawiam się, czy te wszystkie szkoły są przyjazne po prostu uczniowi, czy przypadkiem to „produkowanie tekstów” (wymagane przez awansu zawodowego nauczycieli) nie zastąpiło praktycznej działalności nauczyciela, czy nie zabrało czasu i energii, które moglibyśmy poświęcić właśnie temu dziecku.

Czy to znaczy, że nie należy pisać programów nieco krytycznie wspomnianych wyżej? Otóż niezupełnie. Na pewno trzeba dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, bo w końcu, po co wyważać drzwi, które już zostały otwarte i po co popełniać błędy, jeśli inni już je popełnili. Uczmy się od pedagogów doświadczonych, mądrych i twórczych, szczególnie w tym celu, aby nie zniechęcić uczniów do nauki, umożliwiając każdemu z nich, nawet temu najsłabszemu czy temu z dysleksją, odniesienie sukcesu.

W naszej szkole (http://www.sp114.edu.pl/index.html) nauczyciele napisali kilka programów dotyczących różnych obszarów pracy z uczniem z dysleksją. Powstały one na bazie kilkuletnich doświadczeń w pracy
z takimi uczniami i z potrzeby poszukiwania konkretnych rozwiązań problemów, jakie rodzą się, gdy w klasie mamy takich uczniów.

W programach tych próbujemy pokazać pewne schematy skutecznego, efektywnego działania, którego celem jest doprowadzenie do sukcesu w pracy z dziećmi z dysleksją. Aby go osiągnąć, spełnione być muszą pewne warunki, których zaistnienie pozwoli na nazywanie szkoły przyjazną uczniowi z dysleksją.

Szkoła taka musi umieć znaleźć sobie sprzymierzeńców w swych działaniach. Dla nauczycieli i rodziców jest to poradnia psychologiczno - pedagogiczna, której opinie musimy uwzględniać. W przypadku naszej szkoły nie kończy się jednak na wymianie dokumentów, ale mamy też okazję do osobistych kontaktów z psychologami poradni i omówienia trudniejszych przypadków.

Szkoła przyjazna uczniowi z dysleksją to taka, w której istnieje schemat wczesnego diagnozowania, dzięki któremu jak najwcześniej można zacząć postępować z nimi i wobec nich we właściwy sposób, aby nie musieli oni rozpoczynać nauki od bicia w mur niezrozumienia. Takie wewnętrzne diagnozowanie ma w naszej szkole już dość długie tradycje, ciągle wzbogacane, gdy nauczyciele stają się specjalistami i poznają nowe metody. Diagnozujemy dzieci ryzyka dysleksji (Skalą Ryzyka Dysleksji prof. Marty Bogdanowicz), oceniamy ich umiejętności fonologiczne skalą F i możliwości intelektualne dostępnymi narzędziami.

Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją to taka, w której istnieje współpraca między zespołem nauczycielskim, bo świadomość problemu musi mieć nauczyciel każdego przedmiotu, każdy musi przyczyny i znać objawy trudności dziecka i odpowiednio do nich podawać wiedzę, a następnie i w odpowiedni sposób sprawdzać ją oraz oceniać. W tym celu
w naszej szkole odbywa się wiele wewnętrznych szkoleń i warsztatów, a niektórzy nauczyciele specjalizują się wręcz w pewnych zagadnieniach, próbując sobie i innym podsunąć coraz to nowe rozwiązania. Nauczyciele języka angielskiego ustalili zakres wymagań stawianych takim uczniom, poloniści określili sposób oceniania błędów ortograficznych i metod sprawdzania znajomości zasad ortograficznych.

Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją to taka, w której odpowiedź na swoje problemy znajdą rodzice tych dzieci. Oni są tylko i aż rodzicami, nie ukończyli wydziałów
pedagogiki i terapii pedagogicznej. Oni wychowują dzieci najlepiej jak potrafią. Ich rolą jest kochać i dawać poczucia bezpieczeństwa. I tu szkoła przyjazna może im pomóc, dając gotowe rozwiązania, podpowiadając, jak pomagać dziecku w domu nie zrzucając całego ciężaru na nich. W ramach cyklu „Miniuniwersytet dla rodziców” wychowawcy klas w naszej szkole przekazują podstawową wiedzę na temat dysleksji, dają bardzo konkretne wskazówki, jak pracować z dzieckiem i jak postępować, by wzmocnić chociażby zachwiane poczucie wartości czy samoocenę.

Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją to wreszcie taka, w której i nauczyciel przedmiotu znajdzie wsparcie u specjalisty: pedagoga, psychologa czy terapeuty, oczywiście nie dla siebie, tylko dla pracy, którą poświęca takiemu dziecku. To taka szkoła, w organizacji, której znajdzie się etat dla specjalisty – terapeuty, godziny na zajęcia w małych grupach,
a najlepiej zajęcia indywidualne. Tu potrzebne jest współdziałanie szkoły z władzami dzielnicy, od których zależy finansowanie dodatkowych godzin. A to zależy tylko od urzędników, którzy przydzielają banalną rzecz – pieniądze. Wachlarz zajęć dla uczniów
z dysleksją powinien obejmować nie tylko typowe zajęcia terapii pedagogicznej, ale też takie, które pośrednio mogą pomóc tym dzieciom, a także dzieciom z grupy ryzyka dysleksji.
W szkole naszej prowadzone są dla nich zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne i zajęcia usprawniające ruchowo.

http://www.sp114.edu.pl/rodzice/szkola.html
http://www.sp114.edu.pl/publik/szkola.doc
http://www.sp114.edu.pl/index.html
http://www.targowek.waw.pl/archiwum/sp114.htm
Ostatnio zmieniony 06-05-2006 19:17 przez małgosia, łącznie zmieniany 6 razy
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 30-04-2006 09:33

http://www.szkolyandersena.lublin.pl/st ... ulowa.html

Główne założenia w pracy naszych szkół to indywidualne podejście do każdego ucznia.Jest to możliwe dzięki bardzo dobrze przygotowanej kadrze pedagogicznej i małym liczebnie klasom.Uczniowie w naszych szkołach mają szansę na odnalezienie swego miejsca w społeczności szkolnej, na osiągnięcie sukcesu. Kameralne warunki sprawiają, że uczniowie czują się bezpiecznie, nie są anonimowi. Pracujemy przede wszystkim z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, ale także dobrze czują się u nas uczniowie, którzy chcą zdobywać wykształcenie w przyjaznej, kameralnej atmosferze.

Organizacja zajęć szkolnych i pomocy specjalistycznej zawiera oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych :

· Zajęcia specjalistyczne odbywające się w zespołach lub indywidualnie

· Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania

KOMU POMAGAMY?


Proponujemy naukę i różne formy wspomagania rozwoju oraz terapii uczniom:

· ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, których etiologią są zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka w sferze intelektualnej, emocjonalne lub biologicznej (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
· ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, których realizowanie wymaga wysokich kwalifikacji nauczycieli i terapeutów, a także odpowiednio dobranych metod nauczania, wychowania i terapii (autyzm, przewlekłe choroby)
· ze specyficznymi problemami psychologicznymi, których rozwiązanie jest możliwe w sprzyjających dla ucznia warunkach ( nerwice szkolne, fobie )
Prowadzimy klasy dla uczniów z ADHD stosując tzw. nauczanie równoległe (nauczanie równoległe łączy w sobie nauczanie, wychowanie i kontrolę zachowania)

Jesteśmy jedyną placówką w regionie prowadzącą terapię behawioralną ABA dla dzieci i młodzieży
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 01-05-2006 09:10

4) Przy wystawianiu śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oprócz liczby uzyskanych punktów będą uwzględnione różne okoliczności (np. ADHD, trudne sytuacje rodzinne, itp.)."
http://www.sp343.edu.pl/?mode=onas&nr=17

fragment zapisu z WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
w Szkole Podstawowej Nr 343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie ul.Kopcińskiego 7
http://www.sp343.edu.pl/?mode=kontakt
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 01-05-2006 09:22

Szkoła Podstawowa nr 98
im. Lucy Maud Montgomery w Warszawie


http://www.sp98.waw.pl

Artykuły nauczycieli:

http://www.sp98.waw.pl/strony/naucz.html#artyk

oraz bardzo interesujące opracowania na temat:

Schemat programu indywidualnych oddziaływań wychowawczych wobec ucznia sprawiającego trudności wychowawcze z powodu nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD.
http://www.sp98.waw.pl/artyk/bm/sp98_bm ... t_adhd.doc

Schemat współpracy szkoły z rodzicami ucznia z nadpobudliwością psychoruchową – ADHD.
http://www.sp98.waw.pl/artyk/bm/sp98_bm ... e_adhd.doc
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 01-05-2006 17:05

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
w Sandomierzu

http://www.sp2.sandomierz.pl/index.php?page=index

"Proponujemy:
W klasach I – III realizację programów o profilach: artystycznym, ekologicznym i regionalnym
Atrakcyjne zajęcia edukacyjne
W klasach I wdrażanie programów adaptacyjnych prowadzonych przez pedagoga szkolnego
W klasach I – III język angielski bezpłatnie
W klasach I – III możliwość organizacji zajęć z informatyki w nowo wyposażonej pracowni w ramach programu ministerialnego
Szeroką ofertę zajęć dodatkowych m.in. zajęcia logopedyczne, korygujące wady postawy, rewalidacyjne, wyrównawcze, bogata oferta kół zainteresowań
Fachowe wsparcie w pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo i możliwość powołania stowarzyszenia w ramach grupy samopomocy rodziców
[....]
Opracowali: Małgorzata Kamińska i Wiesław Kamiński "
http://www.sp2.sandomierz.pl/index.php? ... ekl/wizyt2

Artykuły opracowane przez pedagoga szkolnego mgr Justynę Wesołowską
"Proponowana pomoc
poradnictwo: pedagogiczno - psychologiczne oraz podstawowe w zakresie prawodawstwa rodzinnego.
zajęcia profilaktyczno - wychowawcze
zajęcia socjoterapeutyczne
interwencja kryzysowa
terapia krótkoterminowa
grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem ADHD (nadpobudliwością psychoruchową). "
"
zespół ADHD u naszych dzieci 1
zespół ADHD u naszych dzieci 2
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 02-05-2006 11:44

Szkoła Podstawowa Nr 9
84 - 232 Rumia
telefon/fax: 671 - 29 - 17
ul. Stoczniowców 6
sp9@rumia.edu.pl

Certyfikaty uzyskane przez szkołę:

Szkoła z klasą
Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

http://www.rumia.edu.pl/SP9/
http://www.rumia.edu.pl/SP9/certyf_dysl.jpg
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 06-05-2006 18:54

W Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej przy ul. Magnoliowej od października rusza pierwszy w Lublinie punkt konsultacyjny dla dzieci z ADHD. Inf. tel. 747-35-26 w pon. w godz. 15-19, w pt. w godz. 16-18.

Dr Aneta Borkowska z Instytutu Psychologii UMCS - ADHD, tel. 605 223 538

http://www.kurier.lublin.pl/index.php?n ... me=Printer
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 06-05-2006 19:20

"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 10-05-2006 16:53

http://www.pklo.lublin.pl/

Wypowiedź jednego z rodziców na temat szkoły:

"Początkowo czesne proponowane przez tą szkołę stanowiło dla mnie taką zaporę, że nawet nie szukałem o niej informacji, po drugie hasło szkoła katolicka też za bardzo mnie nie pociągało, ale teraz moje dziecko jest po trzech dniach próby, jest zakochane w szkole i dyrektorze szkoły i chyba żadną siłą nie zmuszę go do chodzenia do innej.
Szkoła podkreśla, że uczniowie którzy nie pochodzą z rodzin majętnych, mają możliwość uzyskania zniżki lub całkowitego zwolnienia z czesnego. A patrząc na dyrektora, to sądzę, że on na prawdę lubi dzieci i chce im pomóc. Dzieci ucząc się wypracowują zniżkę. Jeżeli dziecko może uzyskać zasiłek pielęgnacyjny, to już jest 150 zł mniej do zapłaty.
System nauki w tej szkole jest akademicki. Zaliczanie bloków tematycznych, indeksy, dziennik internetowy, codzienna kontrola nad dzieckiem. Naukę dostosowuje uczeń wraz z rodzicami i wychowawcą (uczyń wybiera sobie wychowawcę, a wychowawca wybiera ucznia - musza sobie przypaść do gustu) do indywidualnych możliwości. Nie ma normalnych lekcji, dzwonków i ...wakacji. Szkoła jest czynna cały rok. Czyli odpada koszmar zorganizowania opieki na wakacje na te okresy, kiedy już na prawdę się nie da nic wymyśleć.
Moje dziecko dzisiaj wieczorem powiedziało: "Czytam! "
ja: "Ty czytasz? Dlaczego? "- byłem zaszokowany.
Moje dziecko: "Bo dyrektor tak powiedział, że muszę czytać ."
I czytało!!!???? Nie dość, że samo czytało, to samo odrobiło lekcje ....
W ciągu tych trzech dni moje dziecko dorosło! Dojrzało emocjonalnie! Oczywiście zadaję sobie pytanie na jak długo... Ale już wiem, że może to zrobić! A na dodatek ani słowa o tym, że ma adhd. Nie ma takiej potrzeby. Jest normalnym dzieckiem, które zostało dobrze ocenione za chęć do nauki, za chęć do dyskusji, za wiedzę z polskiego i matmy dostało oceny: mocną tróję. Było tym w pełni usatysfakcjonowane. Nikt na niego nie krzyczał, nauczyciele znają się na żartach, a uczniowie to ewenementy jeden przez drugiego.
[...] Zadna szkoła nie wzbudziła w nim takiego entuzjazmu. Chce chodzić do niej już od zaraz. I jest taka możliwość, żeby właśnie w okresie wakacji spróbować zaliczyć i "zdać egzamin" z jakiegoś łatwiejszego działu, a jednocześnie zorientować się przed rozpoczęciem roku szkolnego czy rzeczywiście dziecko da radę uczyć się w tej szkole. Ta szkoła trudna jest do poznania, bo jest tak inna od wszystkich pozostałych. Ale z jej ofertą na prawdę warto się zapoznać, warto pójść z dzieckiem na próbę i zobaczyć (bo można być na zajęciach) jak sobie radzi."
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 26-05-2006 19:01

http://www.zs4-lublin.interszkola.pl/

"SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49

Powstała w roku szkolnym 1992/93.Jest pierwszą w Polsce szkołą podstawową dla dzieci z normą intelektualną, ale ze specyficznymi trudnościami w nauce. Nauka w szkole odbywa się w klasach wyrównawczych, o charakterze terapeutycznym. Niewielkie zespoły uczniów pozwalają na wyrównywanie deficytów rozwojowych i zaburzeń emocjonalnych. Uczniowie mają zwiększoną ilość zajęć wspomagających, a programy nauczania są dostosowane do ich możliwości. Od roku szkolnego 1992/93 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 i Szkoła Podstawowa nr 49 - stanowią Zespół Szkół Podstawowych nr 1 w Lublinie. W roku szkolnym 2002/2003 obchodzilismy 10-lecie powstania Szkoły Podstawowej nr 49 w Lublinie."
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 26-05-2006 19:12

http://www.sp64poznan.internetdsl.pl/
Szkoła Podstawowa nr 64
im. Marii Konopnickiej
w Poznaniu

"Omówiliśmy również kwestię: na ile każdy nauczyciel ma prawo modyfikować ogólne zasady w zależności od sytuacji i swoich potrzeb a także, w jaki sposób nauczyciel powinien postępować w sytuacjach nietypowych lub problemowych np. w pracy z uczniami z ADHD. "
tutaj
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 01-06-2006 20:33

Wypowiedzi rodziców z wątku:
http://portal.adhd.org.pl/phpbb/viewtop ... c&start=10

Bardzo bałam się rozpoczęcia nauki przez mojego syna w gimnazjum,zapowiadało się pod koniec roku niewesoło.Ale życie potrafi płatać figle i to nie zawsze złe.Nauczanie indywidualne w pierwszym półroczu,prosiłam na terenie szkoły i udało się.Prosiłam o włączanie do klasy i udało się.Zaproponowałam pani wicedyrektor spotkanie z wszystkimi nauczycielami,którzy będą uczyć mojego syna i udało się!Przyniosłam na to spotkanie zalecenia od dr.Skotnickiej-p.psycholog przeczytała wszystkim.P.wicedyrektor sama prosiła mnie o pomoc w przybliżeniu problemów ADHD nauczycielom.Przyniosłam wydruki z internetu,podałam stronę.Nikt nie zaoponował,nauczyciele chcą wiedzieć jak postępować z ADHD-owcem.Jak mają jakieś wątpliwości pytają o poradę mnie RODZICA.Nie wiedzą to pytają,nie błądzą,nie krzywdzą -bardzo to cenięMoże przeglądają naszą stronę?
Tfu,tfu na psa urok-żeby nie zapeszyć.
Gimnazjum nr 2 Stalowa Wola
Pozdrawiam
================================
chciałam tylko napisać, że nie wszystkie szkoły są tak nieobeznane z tematem ADHD. Miałam wielkie szczęście, że moje dziecko trafiło akurat do takiej szkoły. Wielkie wsparcie dla mnie i dla niego, pełne zrozumienie problemu. Powiem więcej - to pedagog szkolna namawiała mnie po zerówce, bym załatwiła synowi orzeczenie o nauczaniu integracyjnym (przewidywała problemy, zresztą ona rozumie te dzieci, bo sama ma ADHD). Próbowała też umieść syna w klasie ogólnej z odpowiednio wyrozumiałym wychowawcą. Niestety nie udało się. Syn popadł w konflikt i został odrzucony przez rówieśników, co pewnie też i nasiliło jego negatywne zachowania.
Teraz syn jest w innej klasie - i to też zasługa szkoły (a zwłaszcza pedagog) - obie wychowawczynie zostały odpowiednio przygotowane, mają doświadczenie w prowadzeniu dzieci z ADHD, no i syn czuje się tam o wiele lepiej. Mam nadzieję, że tak mu zostanie.
A ta szkoła, to SP 342 w Warszawie na ul. Strumykowej
=======================================
Kamil zmienił się nie do poznania po rozpoczęciu nauki w gimnazjum. Jak już pisałam w innym wątku w nowej szkole spotkaliśmy się z ogromnym zrozumieniem i życzliwością.Wychowawca owinął sobie Kamila wokół palca już po tygodniu, gdy syneczek wdał się w pierwszą bójkę - oczywiście "wymierzając sprawiedliwość" koledze za zaczepianie w czasie lekcji. Pan wziął chłopaków na stronę, sprawę wybadał, chłopak przyznał sie do winy i przeprosił Kamila. Oprócz tego dał chłopakom drugą szansę a sprawy niby nie było. My też o tym incydencie oczywiście nic nie wiemy . Pierwszy raz uznano, że Kamil nie był winny rozróby. Nauczyciel jest "w porzo".
Nie sądziłam, że atmosfera w szkole i osoba wychowawcy ma aż tak duży wpływ na dziecko. Nie łudzę się, że ze wszystkimi nauczycielami współpraca będzie dobra, ale dobre chęci "szefostwa" pozwalają mieć NADZIEJĘ ,że bedzie do wytrzymania.
Niech żyje nasza szkoła .
Gimnazjum Nr 19 w Lublinie
http://www.gim19.lublin.pl/
Aha, od tamtej pory nie było żadnej bójki.
I jeszcze tak na wszelki wypadek ... pukam w niemalowane
Ostatnio zmieniony 08-06-2006 16:35 przez małgosia, łącznie zmieniany 1 raz
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

irena

Awatar użytkownika

Żelazna baba/super rodzic

Posty: 3423


Rejestracja:
07-10-2005 21:20

Lokalizacja: Szczecin

Dzieci: syn 27 lata, syn 26 lat-ADHD, córka 23 lata- ZA, córka 22lata

Ja: Tylko zakręcona, mąż ZA

Post 01-06-2006 21:20

Czy ktoś wie coś na temat dobrego gimnazjum w Szczecinie? Pojęcia nie ma gdzie mam dać Paulę.

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 02-06-2006 14:11

irena pisze:Czy ktoś wie coś na temat dobrego gimnazjum w Szczecinie? Pojęcia nie ma gdzie mam dać Paulę.Może cos tu:
http://www.xoops.kuratorium.szczecin.pl/
http://miasta.gazeta.pl/szczecin/1,34952,2606250.html
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

Maria_52

Awatar użytkownika

Posty: 1


Rejestracja:
16-06-2006 00:30

Lokalizacja: Warszawa

Post 19-06-2006 22:49

A czy ktoś zna przyjazne liceum w Warszawie (ale nie po praskiej stronie - stanowczo za daleko) dla uczennicy z dyskalkulią. Będę bardzo wdzięczna za szybką odpowiedź. Jeszcze nie wiadomo, czy moja córka zda do drugiej klasy - ma dwie poprawki. Ale jeżeli zda, to i tak musimy pożegnać się z obecną szkołą. Zbyt wysokie wymagania - a ona po prostu nie da rady, ani z matematyki, ani z fizyki. A na dodatek, wszędzie tam, gdzie wymagana jest logika, to ona myśli "logicznie inaczej". Proszę o pomoc. :?: :idea: [/list]
Moja 18 letnia córka nie rozumie matematyki, nie myśli logicznie (dyskalkulia). Zalecenie ośrodka szkolno-pedagogicznego: zmiana szkoły, dla nauczycieli dostosowanie wymagań edukacyjnych... Ale na jaką szkołę? Kto może się ze mną podzielić swoimi doświadczeniami? Jak to akceptować, jak pomóc?

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 20-06-2006 19:59

Maria_52 pisze:A czy ktoś zna przyjazne liceum w Warszawie (ale nie po praskiej stronie - stanowczo za daleko) dla uczennicy z dyskalkulią. Będę bardzo wdzięczna za szybką odpowiedź. Jeszcze nie wiadomo, czy moja córka zda do drugiej klasy - ma dwie poprawki. Ale jeżeli zda, to i tak musimy pożegnać się z obecną szkołą. Zbyt wysokie wymagania - a ona po prostu nie da rady, ani z matematyki, ani z fizyki. A na dodatek, wszędzie tam, gdzie wymagana jest logika, to ona myśli "logicznie inaczej". Proszę o pomoc. :?: :idea: [/list]


A dlaczego szkoła nie dostosowuje wymagań do problemu dziecka - jeżeli tego nie robi to jest w kolizji z obowiązującym prawem.

"§ 6.

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia
."
http://www.menis.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_301.php
(aktualne rozporządzenie MEN)
http://www.strefamlodych.pl/?m=artykul&art=153

Napisz do jakiego liceum teraz uczęszcza.

Tyle znalazłam w internecie - szkoły nie znam, opieram się na informacjach znalezionych na jej stronie( nie wiem po której stronie to liceum jest):

LXXIV Liceum Ogólnokształcące to „szkoła przyjazna dyslektykom"
http://www.pulaski.waw.pl/dzialalnosc.htm
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 15-07-2006 21:45

nieszki pisze:Ja polecam szkołę podstawową w Gdańsku Osowej. Mój syn jest w klasie integracyjnej i jesteśmy bardzo zadowoleni, nauczycielki bardzo chętne do współpracy, rodzice również. Naprawdę żadnych problemów nie mamy, no prawie żadnych, ale słysze jak jest gdzie indziej i u nas jest rewelacja.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 15-07-2006 21:46

golombek pisze:http://www.idea.media.pl/baza_w/lo/dyslektyk.htm

O czesnym nie mogę powiedzieć, bo nie znam podstawowego. Dyrektor placówki dostosowuje czasem wysokość opłat do warunków finansowych rodziców. Na stronie jest mowa tylko o liceum, ale gimnazjum również tam funkcjonuje. Co będzie od września, nie wiem. Szkoła jest zagrożona ze względu na drakońskie podwyżki opłat za najem przez Urząd Miasta :cry: . Szczegółowe pytania proszę na priv.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

dorotas7

Awatar użytkownika

Waleczny rodzic

Posty: 97


Rejestracja:
09-08-2005 15:27

Post 18-07-2006 12:21

Świetny wątek, więc mogę pozwolić sobie zadać pytanie.
Czy w Tarnowie istnieje Gimnazjum przyjazne dzieciom z głęboką dysleksją plus adhd ? może Pani Małgosia słyszała lub czytała coś na ten temat? Proszę ewentualnie o namiary na źródła - poszukam, poczytam.
Pozdrawiam. Dorota

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 18-07-2006 21:31

małgosia pisze:
dorotas7 pisze:Świetny wątek, więc mogę pozwolić sobie zadać pytanie.
Czy w Tarnowie istnieje Gimnazjum przyjazne dzieciom z głęboką dysleksją plus adhd ? może Pani Małgosia słyszała lub czytała coś na ten temat? Proszę ewentualnie o namiary na źródła - poszukam, poczytam.
Pozdrawiam. Dorota


Hmmm.. nic o takim nie słyszałam. Wklejam to co znalazłam - jak dowie sie pani czegos więcej to prosimy o informacje:

http://www.gim7.tarman.pl/
http://www.gim7.tarman.pl/PRZYSPIESZONEUCZENIE.htm
http://www.kuratorium.krakow.pl/user/8/gimnazja.xls
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 15-08-2006 10:04

"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 19-08-2006 09:22

"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 29-08-2006 21:28

Spis placówek specjalnych i integracyjnych:

http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/2517
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 04-03-2007 00:12

Joanna M pisze:Polecam gorąco Sp nr 63 w Szczecinie. Jest to szkoła z integracją. Mo syn zaczął chodzi do tej szkoły w ubiegłym roku do klasy 4. Podejście nauczycieli jaki i Dyrektorki tej szkoły jest super. Adrian zupełnie inaczej podchodzi do nauki niż wczesniej. Do szkoły chodzi chętnie. W tym roku z tego co wiem jeszcze do klasy pierwszej nie zostały zgłoszone dzieci do klasy integracyjnej - więc jeżeli któś ma dziecko z Adhd serdecznie polecam.


http://portal.adhd.org.pl/phpbb/viewtop ... 6322#36322
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 09-06-2008 07:34

SZKOŁA NR 90 -ZESPÓŁ SZKÓŁ INTERGR NR 7-KRAKÓW

http://portal.adhd.org.pl/phpbb/viewtopic.php?t=3398
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

Wróć do Bank pomysłówKto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.