Forum     Forum - powrót na pocztek forum Portal - powrót na ADHD.org.pl Office Bogdan Mizerski

Strony nauczycielskie/oświatowe/edukacyjne/kuratoria oświaty

Moderatorzy: małgosia, Moderatorzy

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 01-04-2006 07:51

Strony nauczycielskie/oświatowe/edukacyjne/kuratoria oświaty

Ostatnio zmieniony 11-08-2006 08:01 przez małgosia, łącznie zmieniany 8 razy
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 01-04-2006 08:52

PRZEDSZKOLAK.PL
* portal nauczycieli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
* na stronie m.in.:

"Agresywne dzieci
Wielu rodziców ma problem, a każda nauczycielka miała wielokrotnie kontakt z agresywnymi dziećmi. Stwarzają one wiele problemów wychowawczych i są ogromnym obciążeniem dla wszystkich. Rodzi się wtedy pytanie co robić? "

"Nadpobudliwość psycho - ruchowa ( ADHD )
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) rozpoznaje się po analizie informacji o rozwoju i zachowaniu się dziecka w domu, przedszkolu lub szkole, badaniu lekarskim pediatrycznym, konsultacji neurologicznej i psychologicznej z wykonaniem niezbędnych badań dodatkowych (EEG, NMR). "

"Dysleksja, dysgrafia, dysortografia.
czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu."

Kącik nauczycielski.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 02-04-2006 15:04

Kuratoria Oświaty
Stan na dzień 24 marca 2006 r.)

KURATORIA OSWIATY - serwis Ministerstwa Edukacji narodowej
Wykaz kuratoriów oswiaty - serwis CODN


Kuratoria Oswiaty - wykaz stron internetowych


KURATORIA OSWIATY - wykza stron internetowych kuratoriów

(na stronach kuratoriów sa umieszczane m.in. wykazy placówek)
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 30-04-2006 09:31

"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 03-05-2006 10:20

"W związku z rosnącym zainteresowaniem problematyką dzieci i młodzieży z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi (ang. ADHD), Kuratorium Oświaty w Krakowie udostępnia możliwość korzystania ze swojej strony internetowej w celu przekazywania informacji, składania zapytań, itp. Głównym celem tej inicjatywy jest nawiązanie współpracy z osobami i środowiskami zainteresowanymi pomocą dzieciom cierpiącym z powodu zespołu ADHD lub chcącymi uzyskać wiarygodne informacje na ten temat. Wszelkie informacje i zapytania prosimy kierować na adres e – mail:
Krzysztof.Zajaczkowski@kuratorium.krakow.pl
Jednocześnie pragniemy poinformować o inicjatywie Polskiego Towarzystwa ADHD, które skierowało do Kuratorium Oświaty w Krakowie List otwarty adresowany do placówek oświatowych z prośbą o jego rozpowszechnienie. List ten publikujemy w całości w formie elektronicznej mając nadzieję, że dotrze on tą drogą do jak najszerszej grupy odbiorców.

Elżbieta Lęcznarowicz Małopolski Kurator Oświaty"

http://www.kuratorium.krakow.pl/user/1/ ... wodnie.doc

----------
"Kraków, dn. 19 września 2005 r.

Małopolskie placówki oświatowe

List otwarty

Polskie Towarzystwo ADHD zwraca się z apelem o wsparcie rodzin dzieci dotkniętych zespołem ADHD (ang. Attention Deficit, Hiperactivity Disorder, pol. Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi). Zwrócenie szczególnej uwagi na specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci z ADHD oraz umiejętne postępowanie z takim uczniem jest warunkiem sukcesu szkolnego zarówno dziecka nadpobudliwego, jego kolegów, jak i, a może przede wszystkim, jego pedagogów.
Uczeń nadpobudliwy nie jest łatwym podopiecznym. Liczne dysfunkcje związane ze schorzeniem, na które cierpi utrudniają mu codzienne funkcjonowanie w szkole i na podwórku oraz osiąganie sukcesów na tych polach. Choć bardzo się starają często jest im trudno przez dłuższy czas sprostać rygorom szkolnym. Zaburzają tok lekcji, bywają krnąbrne i wymagają dodatkowej uwagi ze strony nauczyciela, który pod opieką ma przecież całą, dużą klasę.
Pomimo tego edukacja w szkole jest podstawowym warunkiem właściwej terapii takich uczniów. Szkoła jest miejscem, gdzie dziecko spędza połowę dnia. To w dużej mierze tam dziecko uczy się rozumieć świat i życia w społeczeństwie. Nawet nauczanie indywidualne nie przynosi oczekiwanego efektu terapeutycznego, co potwierdzają najwybitniejsi polscy psychiatrzy z Akademii Medycznej w Warszawie. Dlatego pomoc ze strony pedagogów jest podstawą ich prawidłowego i harmonijnego rozwoju.
Szkoła powinna być również drogowskazem dla rodziców dziecka z ADHD. Ludzie ci często bardzo potrzebują wsparcia z zewnątrz. Liczne porażki wychowawcze, poczucie wstydu i osamotnienia mocno zachwiały spokojem ich ogniska domowego. Ponadto są to często ludzie, którzy nie wiedzą jeszcze o tym, że ich dziecko ma Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi, bo w Polsce diagnozuje się zwykle dopiero dzieci w wieku szkolnym. Byłoby wspaniale, gdyby nauczyciele dziecka mogli wskazać im jakie metody wychowawcze zastosować oraz jakich technik pracy z dzieckiem użyć, by i poprawić kondycję absorbującego potomka i całej rodziny.

Jednocześnie pragniemy wyrazić głębokie uznanie dla ogromnej liczby wspaniałych pedagogów, którzy umieją świetnie zapewnić poczucie bezpieczeństwa niespokojnym duszom, jakimi są dzieci nadpobudliwe. Osoby te potrafią zmobilizować je do pracy, wzmocnić zachwianą pozycję w środowisku rówieśniczym i poprawić samoocenę.
Przykładów takich postaw jest bardzo dużo i ich liczba stale rośnie. Niestety jest również bardzo wiele miejsc, gdzie dzieci z ADHD spotyka jeszcze niezasłużona krzywda. Niezrozumienie specyfiki ich zaburzeń powoduje, że są one karane za objawy schorzenia. Pedagodzy nie umiejąc sobie z nimi poradzić stale skarżą się na ich nieznośne zachowanie, dzieci są usuwane z klas i szkół. Często zdarza się także, że szkoły kierują do Sądu sprawy przeciwko ich rodzicom zarzucając im nieumiejętne wychowanie potomka.

Zespół ADHD to jednostka chorobowa, występująca u ok. 3-7% dzieci w wieku szkolnym. Sprawia to, że średnio w każdej klasie jest jedno dziecko nadpobudliwe. Niestety w Polsce tylko ok. 20% osób nim dotkniętych jest objętych specjalistycznym leczeniem. Przyczyną ADHD są zaburzenia w działaniu dwóch substancji w mózgu – dopaminy i noradrenaliny, jednak ze względu na prozaiczne objawy schorzenia (nadmierna aktywność, impulsywność, „niezgrabność ruchowa” i brak koncentracji) dzieci te są często uważane za niegrzeczne i krnąbrne. Obdarzone zazwyczaj ponadprzeciętną inteligencją, uchodzą za „zdolne, ale leniwe” W rzeczywistości system hamowania reakcji na bodźce jest u nich upośledzony, co powoduje reakcje niewspółmierne do sytuacji, a ich mózgi, bombardowane dziesiątkami informacji jednocześnie, nie są w stanie wyodrębnić tych najważniejszych - stąd trudności z koncentracją. Z wiekiem objawy zaburzenia słabną, a nawet zanikają u znacznej liczby osób nim dotkniętych.
ADHD mieli m.in.: Thomas Edison, Albert Einstein, Salvadore Dali, John F. Kennedy i Dastin Hoffman.


Moralnym obowiązkiem nas - dorosłych - jest stała praca na rzecz poprawy losu dzieci, jako ogółu, dlatego wszyscy musimy stale szkolić się i doskonalić, by jak najlepiej nieść im pomoc, gdy którekolwiek z nich jej potrzebuje.

Pozostajemy z wyrazami szacunku i poważania.

/-/ Ilona Lelito

Prezes Polskiego Towarzystwa ADHD"

http://www.kuratorium.krakow.pl/user/1/ ... twarty.doc
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 03-05-2006 11:03

Ze stron kuratorium we Wrocławiu:
http://www.kuratorium.wroclaw.pl/index.php?id_kat=1

„Problemy dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD)”
Konferencja odbędzie się w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu
przy ul. Pretficza 24 w sobotę 3 czerwca 2006 r. w godz. 900 – 1700.

program konferencji-komitet honorowy
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 05-05-2006 20:34

Wojtek.

Mój uczeń - Wojtek, lat 9,5, czarne włoski, piegowata twarzyczka i.... głębokie ADHD. Leczony psychiatrycznie, hospitalizowany. A wszystko dlatego, że nie może sobie poradzić z "bałaganem w głowie", jak to sam określa. Narozrabia, a potem się tłumaczy-" proszę panią, ja naprawdę nie wiem, dlaczego to zrobiłem". Wierzę mu- ADHD to skomplikowana choroba, a ludziom z nią żyć trudno. I mam tu na myśli zarówno tych chorych, jak i tych, którzy są obok.
Wojtek ma wyznaczone godziny nauczania indywidualnego, ale na WF, plastykę, muzykę i wychowawczą przychodzi razem z całą klasą. Nie musze mówić, jaką udręką jest dla niego wytrzymać 45 min, zwłaszcza, że klasa nie należy do najspokojniejszych.
Mama wychowuje go sama, reszta sporo starszego rodzeństwa wyfrunęła już z gniazdka. W dzisiejszych czasach trudno jest związać koniec z końcem, zwłaszcza jak się ma chore dziecko. Wojtek popołudniami może przychodzić na świetlicę socjoterapeutyczną.
Świetlica przeznaczona jest dla dzieci z rodzin " niewydolnych wychowawczo" lub wielodzietnych i bardzo biednych.
Zajęcia te polegają głównie na pomocy dzieciom w odrabianiu prac domowych, pozwalają im się wyżyć na siłowni, czy sali gimnastycznej. Uczą jak normalnie rozmawiać, rozwiązywać konflikty inaczej niż tylko "prawem silniejszego", radzić sobie w trudnych sytuacjach.
Wojtek powinien na te zajęcia chodzić, jeśli tylko ma ochotę. A on aż się pali......
Dziś właśnie miałam nieprzyjemną rozmowę z niektórymi koleżankami pracującymi na tej świetlicy. "Wolałyby, gdyby Wojtek przychodził tylko na zajęcia sportowe, ponieważ uniemożliwia prowadzenie zajęć"
Chwila, chwila, nikt nie powiedział, że to są zajęcie z grzecznymi geniuszami. Każdy zgłaszając się do tej pracy, powinien być świadomy, że nie będzie to praca łatwa i prosta. Argumenty za tym , by Wojtek jednak nie przychodził na świetlicę były takie, że:
1) wyręczamy matkę (zauważyłam grzecznie, że na świetlicę chodzą dzieci o wiele lepszej sytuacji rodzinnej niż Wojtek, i to raczej tamtych rodziców wyręcza świetlica),
2) gdy przychodzi Wojtek, to inne dzieci cierpią, ponieważ trzeba mu poświęcić o wiele więcej czasu, niż innym (a bardzo przepraszam od czego jest tam nauczyciel, jak nie do poświęcania swojego czasu uczniom)
Wkurzyłam się niemiłosiernie. Stwierdziłam, że to jest dyskryminacja i chyba tym paniom pomyliła się idea pracy w takiej świetlicy z prowadzeniem prywatnych zajęć!!!!
Oczywiście wybuchłą burza. Ale jak przystało na dorosłych, doszliśmy do kompromisu. Wojtek przychodzi na zajęcia, gdy na świetlicy pracuję ja oraz wtedy, gdy na świetlicy pracują "wuefiści", czyli 3 razy w tygodniu.

http://zespolszkolmiejskich.blox.pl/htm ... 169.html?4
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 10-06-2006 17:18

"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

Wróć do Bank pomysłówKto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.