Post 19-08-2015 18:43

Zachęcam do udziału w projekcie- Zachowania agresywne w ADHD

Szanowni rodzice,
chciałabym zachęcić was do udziału w projekcie Uniwersytetu Gdańskiego dotyczącego młodzieży z zespołem ADHD. Przedział wiekowy dzieci: 13-16 lat. Do udziału w projekcie niezbędna będzie kopia diagnozy z poradni psychologiczno-pedagogicznej świadcząca o nadpobudliwości. Nie musi to być jednoznaczna diagnoza ADHD. Wystarczy,że w diagnozie pojawia się wzmianka o nadpobudliwości.

Projekt nosi nazwę "Zachowania agresywne w spektrum ADHD w ujęciu rozwojowym i międzykulturowym". Przeprowadzane badania mają cel nie tylko naukowy, ale przede wszystkim praktyczny – ich wyniki wykorzystane zostaną do tworzenia bardziej efektywnych form pomocy młodzieży z trudnościami w zakresie kontroli emocji.

W zamian oferujemy udostępnienie państwu wyników przeprowadzanych przez nas badań. Poza tym wszelkie wyniki badań pozostaną anonimowe. Bezpośrednim koordynatorem projektu jest dyplomowany psycholog i logopeda Uniwersytetu Gdańskiego.

Badanie składa się z dwóch ankiet (jedna dla rodzica, druga dla dziecka) i jednego około 30 minutowego spotkania z dzieckiem.
Chętnie odpowiem na wszelkie dodatkowe państwa pytania.

Osoby chętne proszę o kontakt mailowy: karolina.krause90@gmail.com

Naprawdę polecam! Jest to szansa na dowiedzenie się czegoś o swoim dziecku.

Pozdrawiam Serdecznie

Karolina Krause
Studentka V roku Psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego