Forum     Forum - powrót na pocztek forum Portal - powrót na ADHD.org.pl Office Bogdan Mizerski

Co z orzeczeniami?

Moderator: Moderatorzy

jonaska

Awatar użytkownika

Wsparcie rozkwitające

Posty: 807


Rejestracja:
04-02-2009 11:48

Lokalizacja: Warszawa

Dzieci: Karol - V klasa

Post 26-04-2012 19:19

Co z orzeczeniami?

Proszono nas, żeby jak najszybciej donieść orzeczenia na kolejny rok - IV-VI klasa.
Zaznaczano, że dzieci, które miały ADHD itp najlepiej,żeby orzeczenie było na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, ponieważ zmieniły się przepisy.

My mamy Za, więc nie mamy problemu.
Jednak znajoma została dziś poproszona o przyjście do szkoły i okazuje się,że dzieci z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym lub niedostosowane społecznie, nie są już uważane za niepełnosprawne.

Do niepełnosprawnych poza niedowidzącymi, słuch, ZA, upośledzeniem umysłowym i ruchowym nie widziałam nic, pod co można byłoby to podciągnąć?

Chyba zacznie się problem z klasami integracyjnymi, czyżby oszczędności w Gminie?
I co teraz z dziećmi?

Trochę i ja zaczynam się obawiać, poza moim synem z ZA, reszta dzieci miała inne orzeczenia - właśnie zagrożenie niedostosowaniem społecznym - niby według nowych wytycznych, które jednak zmieniły się kilka dni temu? :oops:

jonaska

Awatar użytkownika

Wsparcie rozkwitające

Posty: 807


Rejestracja:
04-02-2009 11:48

Lokalizacja: Warszawa

Dzieci: Karol - V klasa

Post 26-04-2012 20:11

Kształcenie specjalne organizuje się dla uczniów:

- niesłyszących,

- słabo-słyszących,

- niewidomych,

- słabo-widzących,

- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.


Na piśmie przytoczono te przypadki, wobec tego niedostosowanie społeczne/ zagrożenie nie jest niepełnosprawnością.

anka-niko

Awatar użytkownika

Wsparcie i Łowca Talentów

Posty: 8543


Rejestracja:
27-04-2008 16:50

Lokalizacja: warszawa, Żoliborz

Dzieci: młody dorosły z ADHD (wbrew pozorom)

Ja: takie sobie coś ;)

Post 28-04-2012 21:52

jonaska pisze:Trochę i ja zaczynam się obawiać, poza moim synem z ZA, reszta dzieci miała inne orzeczenia - właśnie zagrożenie niedostosowaniem społecznym - niby według nowych wytycznych, które jednak zmieniły się kilka dni temu? :oops:

jonasko, możesz sprecyzować gdzie są te wytyczne? Próbuję znaleźć i nijak nie mogę. Wszędzie jest powołanie na Dz. U z 2010 r. Nr 228, poz.1490.
A tam już na poczatku:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Par 1
Rozporządzenie określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej „uczniami niepełnosprawnymi”, oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
Par 2.2 2. Kształcenie uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkołach i oddziałach, o których mowa w § 1, organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji ze środowiskiem rówieśniczym
§ 4.

1. Przedszkola, szkoły i oddziały, o których mowa w § 1, zapewniają:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne;

5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

i dalej też powtarza się podobne zwroty
np.
§ 8.

1. W szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym na warunkach określonych w rozporządzeniu od roku szkolnego 2012/2013.


Jakoś to musi być formalnie zorganizowane, więc chyba jednak powinno być orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Obrazek
mama super syna - KĄT-owicza z ADHD, dysgrafią... i pasją

Jerzy Liebiert
Uczyniwszy na wieki wybór// w każdej chwili wybierać muszę... Jeździec

Uczę się ciebie człowieku.//Powoli się uczę, powoli.//Od tego uczenia trudnego//Raduje się serce i boli. *** (Uczę się ciebie, człowieku...)

jonaska

Awatar użytkownika

Wsparcie rozkwitające

Posty: 807


Rejestracja:
04-02-2009 11:48

Lokalizacja: Warszawa

Dzieci: Karol - V klasa

Post 29-04-2012 07:39

http://www.legislacjon.pl/index.php/kom ... 8-poz-1489

Ania, na drugiej stronie na samym dole jest napisane:

"Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku. Wyjątek stanowi paragraf ust 4, który będzie obowiązywał od 1 września 2012 roku i stanowi: w szkołach ogólnodostępnych nie organizuje się oddziałów specjalnych dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym."

A od co najmniej listopada, nauczyciele, dyrekcja trąbili,żeby załatwia orzeczenia i u dzieci z problemami z koncentracją, nadpobudliwych - zagrożenie niedostosowaniem społecznym pisać.
I co teraz jak rozwiążą mi klasę integracyjną?
:((((

Halina

Awatar użytkownika

Licencjonowana ADHD-owa Czarownica

Posty: 5819


Rejestracja:
08-03-2005 22:32

Lokalizacja: Górny Śląsk

Dzieci: Piotrek 24 CZR z cechami ADHD i Krzyś 15 gimnazjalista ZA z cechami ADHD

Ja: ADHD zdiagnozowane przez lekarzy moich dzieci

Post 29-04-2012 08:02

Oddziałów specjalnych, czyli klas terapeutycznych, klas wyrównawczych itp. Chodzi o to, że ma być edukacja włączająca, a nie segregacyjna.
Sama ADHD, synowie ZA z cechami ADHD, a mąż podejrzany o ADD
Obrazek
Obrazek
tel. 799223703

anka-niko

Awatar użytkownika

Wsparcie i Łowca Talentów

Posty: 8543


Rejestracja:
27-04-2008 16:50

Lokalizacja: warszawa, Żoliborz

Dzieci: młody dorosły z ADHD (wbrew pozorom)

Ja: takie sobie coś ;)

Post 29-04-2012 08:12

Jonasko, czytam, czytam... fakt zamotane to, ale...
Tam jest mowa o oddziałach specjalnych a nie integracyjnych.

Ustawa i rozporządzenie rozdzielają szkoły/przedszkola "zwykłe" (w tym integracyjne) od szkolnictwa specjalnego (przynajmniej ja tak zrozumiałam). Przeczytaj tu - Raport w sprawie skutków wejścia w życie projektu zmian w Ustawie o Systemie Oświaty dla szkolnictwa specjalnego Może coś się rozjaśni.
Obrazek
mama super syna - KĄT-owicza z ADHD, dysgrafią... i pasją

Jerzy Liebiert
Uczyniwszy na wieki wybór// w każdej chwili wybierać muszę... Jeździec

Uczę się ciebie człowieku.//Powoli się uczę, powoli.//Od tego uczenia trudnego//Raduje się serce i boli. *** (Uczę się ciebie, człowieku...)

jonaska

Awatar użytkownika

Wsparcie rozkwitające

Posty: 807


Rejestracja:
04-02-2009 11:48

Lokalizacja: Warszawa

Dzieci: Karol - V klasa

Post 29-04-2012 10:04

Więc jak odpowiedzieć na pismo gminie?

Gmina odpowiedziała dokładnie tak:
Ze
Kształcenie specjalne organizuje się dla uczniów:

- niesłyszących,

- słabo-słyszących,

- niewidomych,

- słabo-widzących,

- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

wobec tego dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym nie mieści się w w/w przypadkach, nie będzie objęte kształceniem specjalnym.

jonaska

Awatar użytkownika

Wsparcie rozkwitające

Posty: 807


Rejestracja:
04-02-2009 11:48

Lokalizacja: Warszawa

Dzieci: Karol - V klasa

Post 29-04-2012 10:13

Słuchajcie, napiszemy odwołanie, odnosząc się do tego, ze w odpowiedzi przytoczono tylko część przepisów, wyrwaną z całości.
Przytoczymy całość.
Wkleję jak spotkam się z nią i coś ustalimy.

Tylko mam pytanie - szkołą nie dała tego pisma, pokazała i dała te cześć tekstu, na którą powołuje się gmina.
Wobec tego szkołą, czy rodzic powinien napisać odwołanie? W sumie rodzić chyba także powinien dostać takie pismo - dla informacji chociażby.poprawiłam literówki
Ostatnio zmieniony 29-04-2012 11:21 przez jonaska, łącznie zmieniany 1 raz

Halina

Awatar użytkownika

Licencjonowana ADHD-owa Czarownica

Posty: 5819


Rejestracja:
08-03-2005 22:32

Lokalizacja: Górny Śląsk

Dzieci: Piotrek 24 CZR z cechami ADHD i Krzyś 15 gimnazjalista ZA z cechami ADHD

Ja: ADHD zdiagnozowane przez lekarzy moich dzieci

Post 29-04-2012 10:15

Komu Gmina tak odpowiedziała? I na jakie Pismo?
Sama ADHD, synowie ZA z cechami ADHD, a mąż podejrzany o ADD
Obrazek
Obrazek
tel. 799223703

jonaska

Awatar użytkownika

Wsparcie rozkwitające

Posty: 807


Rejestracja:
04-02-2009 11:48

Lokalizacja: Warszawa

Dzieci: Karol - V klasa

Post 29-04-2012 11:20

Szkole - w odpowiedzi na orzeczenie chłopca - rozumiem,ze szkoła musi w gminie raportować orzeczenia, żeby dostać środki itp.

Halina

Awatar użytkownika

Licencjonowana ADHD-owa Czarownica

Posty: 5819


Rejestracja:
08-03-2005 22:32

Lokalizacja: Górny Śląsk

Dzieci: Piotrek 24 CZR z cechami ADHD i Krzyś 15 gimnazjalista ZA z cechami ADHD

Ja: ADHD zdiagnozowane przez lekarzy moich dzieci

Post 29-04-2012 13:10

No to szkoła powinna teraz zadać to pytanie ministerstwu, a najlepiej jakby rodzice zaczęli sami pisanie do gminy.
Sama ADHD, synowie ZA z cechami ADHD, a mąż podejrzany o ADD
Obrazek
Obrazek
tel. 799223703

jonaska

Awatar użytkownika

Wsparcie rozkwitające

Posty: 807


Rejestracja:
04-02-2009 11:48

Lokalizacja: Warszawa

Dzieci: Karol - V klasa

Post 29-04-2012 18:00

sprostowanie - pismo napisał urząd miasta, nie gminy.

Halina

Awatar użytkownika

Licencjonowana ADHD-owa Czarownica

Posty: 5819


Rejestracja:
08-03-2005 22:32

Lokalizacja: Górny Śląsk

Dzieci: Piotrek 24 CZR z cechami ADHD i Krzyś 15 gimnazjalista ZA z cechami ADHD

Ja: ADHD zdiagnozowane przez lekarzy moich dzieci

Post 29-04-2012 19:15

Nie wiem jak to jest w Warszawie, ale chyba jest to jednoznaczne, tu trzeba wyjaśnień z Ministerstwa - interpretacji przepisów, które Urząd Miasta interpretuje niejednoznacznie.
Sama ADHD, synowie ZA z cechami ADHD, a mąż podejrzany o ADD
Obrazek
Obrazek
tel. 799223703

Wróć do Szkoła, przedszkoleKto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.