Post 21-06-2008 11:01

Objawy osiowe ADHD

Na wszelki wypadek wpisuję małe podsumowanie

Jakie są objawy osiowe osiowe ADHD

1. Braki w koncentracji:
  przeskakiwanie z tematu na temat,
  bujanie w obłokach,
  niemożność skupienia się na wykonywanej czynności,
  nieumiejętność dokańczania zaczętych prac
2. Impulsywność:
  Reakcja wyprzedza myślenie
  nieumiejętność przewidzenia skutków swoich reakcji
3. Nadruchliwość
  brak możliwości "usiedzenia w miejscu",
  ciągły ruch,
  machanie nogą,
  machanie palcem,
  kiwanie głową.
Jeżeli nie występuje nadruchliwość, zespół ma nazwę ADD.


I tylko tyle!!!!
Wszystko inne objawy są tylko często współwystępującymi dodatkami do ADHD, ale do samego adhd nie należą!


Energia życiowa, pomysłowość, niestandardowe myślenie są atutami, które trzeba rozwijać.

Agresja, zachowania opozycyjno-buntownicze, alkohol, narkotyki są powikłaniem, przed którym należy się chronić i można je leczyć.

Nie ma leku na ADHD.
Istnieją metody na zmniejszenie lub eliminację niepożądanych dodatków.
Są leki zmniejszające objawy i zmniejszające szanse na powikłania.
Można też zmniejszać skutki objawów i nauczyć się z nimi żyć.
Dzieci mają szansę wyrosnąć z ADHD, ale następuje to w różnym wieku. Czasem bardzo późno. Niektórzy nie wyrastają nigdy.

Terapia ma za zadanie nauczyć osobę z adhd jak żyć ze swoimi niedomogami i jak wykorzystać swoje atuty.

Powtarzajmy jak mantrę.
Agresja nie jest równoznaczna ADHD.
Adhd nie może być usprawiedliwieniem dla agresji!


Więcej szczegółów jest w tym miejscu ADHD