Forum     Forum - powrót na pocztek forum Portal - powrót na ADHD.org.pl Office Bogdan Mizerski

Terapia SI (integracja sensoryczna)

Moderator: Moderatorzy

Halina

Awatar użytkownika

Licencjonowana ADHD-owa Czarownica

Posty: 5819


Rejestracja:
08-03-2005 22:32

Lokalizacja: Górny Śląsk

Dzieci: Piotrek 24 CZR z cechami ADHD i Krzyś 15 gimnazjalista ZA z cechami ADHD

Ja: ADHD zdiagnozowane przez lekarzy moich dzieci

Post 10-04-2005 21:09

Terapia SI (integracja sensoryczna)

http://www.pstis.pl
I tu zacznę o terapii SI, może ktoś ma dłuższe doświadczenia z tą terapią, mój Krzyś chodzi na nią od pół roku, Piotrek zaczyna, Krzysiowi powoli przestają się mylić ręka lewa i prawa, mnie mylą się do dziś, po jakim czasie widać efekty, czy ćwiczycie również w domu, ja niestety nie mogę, bo Krzyś w mojej obecności nie za bardzo chciał współpracować z terapeutką, nawet nie wiem jakie ćwiczenia wykonują.
Sama ADHD, synowie ZA z cechami ADHD, a mąż podejrzany o ADD
Obrazek
Obrazek
tel. 799223703

truskawka

Awatar użytkownika

Dama/Kawaler Srebrnego Orderu ADHD

Posty: 72


Rejestracja:
16-03-2005 18:49

Lokalizacja: Lublin

Post 12-04-2005 18:40

Tutaj jest tez sporo informacji: http://darzycia.nowoczesny.pl/forum/viewtopic.php?p=50200
Ja chyba spróbuję. Bo moja Ola jest z "tych dzieci" co to mają dziurawe ręce :)

Halina

Awatar użytkownika

Licencjonowana ADHD-owa Czarownica

Posty: 5819


Rejestracja:
08-03-2005 22:32

Lokalizacja: Górny Śląsk

Dzieci: Piotrek 24 CZR z cechami ADHD i Krzyś 15 gimnazjalista ZA z cechami ADHD

Ja: ADHD zdiagnozowane przez lekarzy moich dzieci

Post 14-05-2005 18:32

Trochę o terapii SI

Sama ADHD, synowie ZA z cechami ADHD, a mąż podejrzany o ADD
Obrazek
Obrazek
tel. 799223703

Halina

Awatar użytkownika

Licencjonowana ADHD-owa Czarownica

Posty: 5819


Rejestracja:
08-03-2005 22:32

Lokalizacja: Górny Śląsk

Dzieci: Piotrek 24 CZR z cechami ADHD i Krzyś 15 gimnazjalista ZA z cechami ADHD

Ja: ADHD zdiagnozowane przez lekarzy moich dzieci

Post 14-05-2005 18:36

Beata Rogóż-Bogucka

Jak stymulować rozwój psychomotoryczny dziecka. Wybrane metody terapii.

Prawidłowy i spontaniczny psychoruchowy rozwój dziecka jest uwarunkowany fizjologicznym dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i narządów zmysłów oraz ich wzajemnej integracji. W pierwszym roku życia rozwój ruchowy jest ściśle powiązany z rozwojem sfery psychicznej i dlatego u najmłodszych dzieci mówimy o rozwoju psychoruchowym. W późniejszym okresie procesy te przebiegają coraz bardziej niezależnie.
Integracja czynności zmysłowych jest skomplikowanym procesem, w którym mózg otrzymując ze wszystkich narządów zmysłów informacje przyjmuje je, rozpoznaje, segreguje, a następnie interpretuje i integruje z już posiadanymi, aby zareagować właściwą odpowiedzią ruchową. Termin integracja sensoryczna zajął miejsce używanych dotąd w medycynie, psychologii i pedagogice takich terminów jak: percepcyjnomotoryczny, sensomotoryczny, wzrokowo-ruchowy. Dr Ayres twórczyni SI (sensory integration) definiuje ją jako proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń, tak aby mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu.
Warunki do prawidłowego rozwoju zmysłowo-ruchowego zapewnia m.in. nie powikłany przebieg ciąży, okresu okołoporodowego i dalszych okresów życia oraz bogate w różnorodne bodźce zmysłowe środowisko, w którym ono rośnie i rozwija się pod właściwą i troskliwą opieką rodziców i nauczycieli. Rozpoczęty w okresie wewnątrzłonowym i kontynuowany bez zakłóceń rozwój zmysłowo-ruchowy doprowadza do wytworzenia w końcu okresu przedszkolnego podstaw niezbędnych do dalszego, pełnego sukcesów życia. Umiejętności potrzebne do właściwych relacji z otoczeniem i rozpoczęcia nauki szkolnej nie rodzą się wraz z dzieckiem, ale rozwijają się stopniowo wraz z dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i są uwarunkowane dopływem bodźców stymulujących narządy zmysłów oraz mózg i wytwarzającą się integracją ich czynności. Do umiejętności tych zalicza się: zdolność koncentracji, organizacji, nauki, abstrakcyjnego myślenia i rozumowania, samoakceptacji, opanowania, pewności siebie, dominacji jednej półkuli mózgu i strony ciała oraz przyswojenie ogólnie akceptowanych sposobów zachowania.
Prawidłowe dojrzewanie sensorycznej integracji warunkuje właściwe dojrzewanie ciała i psychiki dziecka. Konieczna jest też integracja sensomotoryki z percepcją wzrokową i słuchową oraz współdziałanie systemu wegetatywnego i limbicznego. Doskonalenie się integracji zmysłowej rozwija się głównie w pierwszych 10 latach życia. Dziecko uzyskuje coraz lepszy obraz zróżnicowania swojego ciała świata i otaczającego, a także zdolności samokontroli, samooceny i abstrakcyjnego myślenia.
Ponad 30 lat temu J. Ayres wykazała, że najwcześniej dojrzewające, najbardziej podstawowe zmysły; dotykowy, proprioceptywny (czucia głębokiego) i przedsionkowy odgrywają zasadniczą rolę we wzroście i rozwoju dziecka. Te trzy układy zmysłów wspólnie z rozwojem i integracją odruchów leżą u podstaw przyszłego rozwoju dziecka. Są one gotowe do funkcjonowania jeszcze przed urodzeniem w okresie prenatalnym, ale doskonalą się w ciągu pierwszych lat życia.
Czucie powierzchowne - eksteroceptywne dostarcza informacji o otoczeniu, w którym znajduje i porusza się ciało, układ przedsionkowy informuje OUN o zmianach pozycji głowy i działających na ciało przyspieszeniach liniowych i kątowych, zmysł kinestetyczny (propriocepcja) pozwala na pewną orientację w położeniu części ciała względem siebie i odczuwanie napięcia mięśniowego ( najbardziej współpracuje on ze zmysłem równowagi).
Odpowiedni dopływ z własnego ciała i otoczenia bodźców oraz ich odbiór przez poszczególne narządy zmysłów wraz z integracją w prawidłowo funkcjonującym OUN warunkują rozwój psychoruchowy, kształtowanie się schematu ciała oraz umiejętności planowania czynności ruchowych. Przy niedoborze, nadmiarze lub braku dopływu bodźców tworzenie się prawidłowej integracji zmysłowej jest niemożliwe, a rozwój właściwych odpowiedzi ruchowych i sposobów zachowań zaburzony.
Objawami zaburzeń SI są: obniżone napięcie mięśniowe, nadpobudliwość psychoruchowa, niepewność grawitacyjna, problemy z lateralizacją, równowagą, somatognozją, mową, dysleksja, dysgrafia, trudności w uczeniu się, problemami słuchowo-językowe, zaburzona koordynacja ruchowa, percepcja wzrokowa, zaburzenia emocjonalne. Często objawy SI towarzyszą autyzmowi, oligofrenii, mózgowemu porażeniu dziecięcemu.

Stymulacja rozwoju i terapia metodą Integracji Sensorycznej
Dr Jean Ayres założyła, że dzieci z dysfunkcjami integracji sensorycznej mają subtelne neurologiczne zaburzenia, których rezultatem jest nieprawidłowa organizacja układu nerwowego i miejsc odbierania bodźców zmysłowych, niezbędnych do prawidłowego ich zintegrowania i powstania tzw. sensorycznych informacji.
Im wcześniej, dzięki prawidłowej obserwacji dziecka i zastosowaniu odpowiednich testów, zostaną rozpoznane deficyty leżące u podstaw trudności w uczeniu się, właściwym zachowaniu czy koordynacji ruchowej, tym efekty terapii SI będą lepsze. Integracja sensoryczna nie jest substytutem edukacji, ale ułatwia uczenie się. Podstawą terapii jest normalizacja podstawowych układów sensorycznych: proprioceptywnego, przedsionkowego i dotykowego poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń. W terapii stosuje się liczne pomoce takie jak: hamaki, wałki i trapezy podwieszane, piłki o różnych średnicach, deskorolki, specjalne szczotki i materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej itp.
W zależności od diagnozy pedagogicznej, medycznej i indywidualnych predyspozycji dziecka terapia SI może być łączona z innymi programami terapeutycznymi, takimi jak np. NDT-Bobath, terapią logopedyczną, psychoterapią
Udział w ćwiczeniach SI stwarza dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i możliwości ruchowych, wyrównywania zaburzeń czynności psychoruchowych. Terapia dotyczy sfery ruchowej, intelektualnej i emocjonalnej. Zajęcia SI mogą odbywać się indywidualnie bądź grupowo.
Wyrównywanie zaburzeń czynności psychoruchowychruchowych osiąga się przez:
-normalizację napięć mięśniowych, ćwiczenia prawidłowych wzorców postawy i ruchu
-ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej i wzrokowo-ruchowo--czuciowej
-ćwiczenia poprawiające równowagę
-ćwiczenia eliminujące nieprawidłowe współruchy i ruchy mimowolne
-ćwiczenia odczuwania własnego ciała (schemat ciała)
-ćwiczenia orientacji w czasie i w przestrzeni
-ćwiczenia kształcenia dominacji stron ciała oraz rozpoznawanie ichIndywidualna terapia SI

Zajęcia grupowe SI
Stymulacja rozwoju i terapia metodą NDT-Bobath
Założenia tej metody opracowali Karel i Berta Bobathowie, a rozwinęły szwajcarska pediatra Elizabeth Kong i angielska fizjoterapeutka Mary Quinton. Usprawnianie oparte na tej metodzie ma pomóc dziecku we wszechstronnym jego rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać wszelkie swe zdolności na tyle, na ile jest to możliwe, mimo uszkodzenia OUN lub występowania innych nieprawidłowości.
Poprzez stosowanie odpowiednich wspomagań uczy się dziecko wyzwalania i wykonywania przez nie ruchów czynnych, hamując ruchy nieprawidłowe i normalizując napięcie mięśniowe. Od terapeuty wymagana jest dokładna znajomość przebiegu prawidłowego rozwoju dziecka oraz zaburzeń rozwoju, które wynikają z uszkodzenia OUN.
Główne zasady terapii NDT-Bobath obejmują:
1. Przygotowanie do ruchu
- utrzymanie prawidłowego zakresu ruchu w stawach (przeciwdziałanie przykurczom i deformacjom)
- przygotowanie czuciowe (sensoryczne)
2. Normalizację napięcia posturalnego
3. Hamowanie nieprawidłowej aktywności odruchowej
4.Torowanie automatycznych reakcji nastawczych i reakcji równoważnych przez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych (głowa, szyja, tułów, obręcz barkowa i kończyny górne, obręcz biodrowa i kończyny dolne) rękami terapeuty
5. Ułatwianie prawidłowych wzorców funkcjonalnych
Celem nadrzędnym takiego postępowania jest wykorzystanie wzorców posturalnych i motorycznych w samodzielnym życiu dziecka.
Szczególnie ważne jest, aby terapia była akceptowana przez dziecko, odbywała się z pełną jego współpracą oraz współpracą rodziców i opiekunów ( odpowiednia pielęgnacja, karmienie, zabawa). W utrwalaniu zdobywanych umiejętności pomagają wszystkie osoby opiekujące się usprawnianym dzieckiem: nauczyciel, logopeda, terapeuta zajęciowy, psycholog.Ćwiczenia ruchowe powinny zwiększać własną aktywność dziecka, nie mogą być narzucane, by nie wyzwalać w dziecku niepokoju i stresu. Dziecko musi mieć pełne poczucie bezpieczeństwa .
Terapia met.NDT-Bobath

Terapia i nauka pływania dzieci metodą Halliwick
Jest to metoda terapii i jednocześnie nauki pływania, której głównym celem jest nauczenie bezpiecznego i swobodnego poruszania się i przebywania w wodzie, co osiąga się poprzez nauczenie kontrolowania ruchów głowy, oddychania i utrzymywania równowagi w wodzie.
Dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu, mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową, dystrofiami, mają zaburzenia statyczne, które utrudniają im aktywność na lądzie i w wodzie i dlatego potrzebują odpowiedniego wspomagania podczas nauki pływania. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie, z autyzmem częściej reagują lękiem na otaczającą je wodę i potrzebują bliskiego kontaktu z osobą uczącą je pływać. Metoda Halliwick stwarza takie możliwości. Zajęcia prowadzone są w grupie, ale każdy uczestnik ma swojego instruktora ( nas jest to rodzic lub wolontariusz). Dzieci w danej grupie dobrane są nie pod kątem niepełnosprawności, ale na podstawie oceny ich możliwości i stopnia zaawansowania w uzyskaniu niezależności w wodzie. Miła atmosfera podczas zajęć, zabawa i element współzawodnictwa zwiększają efektywność ćwiczeń. W większości postęp obserwowany w wodzie jest wyraźniejszy niż podczas ćwiczeń na sali. Z pomocą instruktora, po oswojeniu się z wodą i osiągnięciu kontroli równowagi, uczestnicy uzyskują całkowitą swobodę i niezależność w wodzie.
W metodzie Halliwick stosuje się cztery fazy;
1) przystosowanie psychiczne ( odpowiednie, pozytywne nastawienie pacjenta do zajęć w wodzie, pozbycie się lęku i pełna akceptacja)
2) przywracanie równowagi ( opanowanie rotacji pionowej, bocznej i łączonej połączone z kontrolą oddechu)
3) kontrolowanie ruchu w wodzie ( odczuwanie wyporu wody, osiąganie równowagi w bezruchu, ślizg- ruch wody wokół ciała)
4) możliwość ruchu w wodzie ( wykonywanie prostych ruchów napędowych, opanowanie podstawowych wzorców ruchowych w leżeniu tyłem)
Stosując met. Halliwick można uzyskać lepszą kontrolę reakcji posturalnych, ustawienia głowy i ruchów globalnych oraz zwiększenie siły mięśniowej, ruchomości w stawach, obniżenie spastyki. Przez cały czas zajęć w wodzie każde dziecko musi czuć się bezpieczne i zadowolone.

Każde dziecko niezależnie od stopnia sprawności ruchowej czy umysłowej ma potrzebę ruchu. Niekiedy potrzeby psychoruchowe drzemiące u dzieci niepełnosprawnych należy rozbudzić, nadać im dojrzalszy wyraz i czynić to w atmosferze zadowolenia, radości i pogody. Odbywać musi się to w sposób kompleksowy, ponieważ wyznacznikiem rozwoju dziecka jest nie tylko rozwój fizyczny i związana z nim sprawność, ale także rozwój umysłowy i umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków życia. Nie jest najważniejsze to, jakiej metody użyjemy do stymulacji rozwoju psychomotorycznego dziecka, ale to czy naszą terapią zaspokoimy jego potrzebę ruchu, bezpieczeństwa, akceptacji, zabawy i kontaktów społecznych.
Wszystkie opisane przeze mnie metody są „przyjazne dziecku”, tzn. terapia odbywa się w przyjaznym klimacie emocjonalnym, dziecko ma zaspokojoną potrzebę ruchu, bezpieczeństwa, zabawy i akceptacji. Nie są to metody tylko ruchowej terapii, dużą rolę odgrywa tu dobry kontakt z dzieckiem i stymulowanie jego sfery poznawczej, mowy, zmysłów. Praca z dzieckiem opiera się na powtarzalnym stymulowaniu psychoruchowym, a także połączona jest z aprobującym, aktywnym i świadomym udziałem dziecka. Takie warunki terapii sprawiają, że rodzice akceptują postępowanie terapeuty z ich dzieckiem i sami chętnie włączają się do współpracy, a efekty są szybko widoczne.
.
Każda metoda terapii opierająca się na powtarzalnym stymulowaniu, połączona ze świadomym, aktywnym i aprobującym udziałem dziecka daje szansę na zwiększenie jego możliwości funkcjonalnych. Ważny jest przyjazny klimat emocjonalny towarzyszący rehabilitacji.

Bibliografia:
V. F. Maas „Uczenie się przez zmysły” WSiP Warszawa 1998
Association of Swiming Therapy „The Halliwick Metod”. Basic course handbook 19952.
M. Maryja, M. Domagalska „ Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów ŚAM Katowice 1997
M.Borkowska „Dziecko niepełnosprawne ruchowo” WSiP Warszawa 1997
Sama ADHD, synowie ZA z cechami ADHD, a mąż podejrzany o ADD
Obrazek
Obrazek
tel. 799223703

Halina

Awatar użytkownika

Licencjonowana ADHD-owa Czarownica

Posty: 5819


Rejestracja:
08-03-2005 22:32

Lokalizacja: Górny Śląsk

Dzieci: Piotrek 24 CZR z cechami ADHD i Krzyś 15 gimnazjalista ZA z cechami ADHD

Ja: ADHD zdiagnozowane przez lekarzy moich dzieci

Post 14-05-2005 18:38

I jeszcze raz o SI

Sama ADHD, synowie ZA z cechami ADHD, a mąż podejrzany o ADD
Obrazek
Obrazek
tel. 799223703

Halina

Awatar użytkownika

Licencjonowana ADHD-owa Czarownica

Posty: 5819


Rejestracja:
08-03-2005 22:32

Lokalizacja: Górny Śląsk

Dzieci: Piotrek 24 CZR z cechami ADHD i Krzyś 15 gimnazjalista ZA z cechami ADHD

Ja: ADHD zdiagnozowane przez lekarzy moich dzieci

Post 05-07-2005 18:20

Terapia SI wg iwpal

Iwpal na innym forum przedstawia terapię SI w pigułce, myślę, że nam się też przyda.
http://www.dzieci.org.pl/cgi/forum/ikonboard.cgi?s=8aea1924fef66358b21af7a687dbc5d0;act=ST;f=10;t=561;
Sama ADHD, synowie ZA z cechami ADHD, a mąż podejrzany o ADD
Obrazek
Obrazek
tel. 799223703

Halina

Awatar użytkownika

Licencjonowana ADHD-owa Czarownica

Posty: 5819


Rejestracja:
08-03-2005 22:32

Lokalizacja: Górny Śląsk

Dzieci: Piotrek 24 CZR z cechami ADHD i Krzyś 15 gimnazjalista ZA z cechami ADHD

Ja: ADHD zdiagnozowane przez lekarzy moich dzieci

Post 14-07-2005 07:52

Książka warta polecenia

Znalazłam książkę na temat Integracji sensorycznej, myślę, że warto do niej zaglądać.
http://www.edukacyjna.pl/ksiazka.php?id ... dhd.org.pl

Violet Maas
Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej.
Sama ADHD, synowie ZA z cechami ADHD, a mąż podejrzany o ADD
Obrazek
Obrazek
tel. 799223703

iwpal

Awatar użytkownika

Dama/Kawaler Srebrnego Orderu ADHD

Posty: 64


Rejestracja:
27-05-2005 07:13

Lokalizacja: Poznań

Post 17-07-2005 21:35

Warto zajrzec do książki V.Maas i ciesze sie, ze to wznowili, bo przez kilka lat były braki na rynku. Szkoda tylko, ze nasze wydawnictwa nie moga ciągle dogadać sie ze spadkobiercami J.Ayres (twórczyni SI) co do tłumaczenia jej prac (ach, te pieniadze).
A ja dorzuce coś jeszcze. Jak wiadomo ciągle brakuje dobrze wyposazonych sal do SI; w pewnym momencie, gdy dziecko rośnie sama pomysłowosc terapeuty nie wystarcza.
W Poznaniu miejsc, w króych prowadzi się terapię SI jest zaledwie kilka (a terapeutów w sumie około 30, z tego "usługi dla ludności" poza macierzystym miejscem pracy świadczy moze 8 :cry: ).
W związku z tym, pragnę z wielką radością poinformować, ze od września przybędzie nowe miejsce do terapii SI. Otóż terapia SI bedzie odbywała sie w nowej siedzibie (w całym tym zamieszaniu mam też trochę swojego udziału :wink: ) Stowarzyszenia GEN, z którym mam przyjemność od niedawna współpracować w Punkcie Konsultacyjnym Psychologiczno-Pedagogicznym
http://www.gen.org.pl/nuke/index.php
Szczegóły wkrótce na stronie GENu.
Pozdrawiam
IwonaP.
nie mam ADHD, ale za to jestem psychologiem

Jeżeli nie możesz mieć tego, co najlepsze,
zrób najlepszy użytek z tego, co masz.

DorDa

Awatar użytkownika

Waleczny rodzic

Posty: 108


Rejestracja:
06-06-2005 12:22

Lokalizacja: Poznań

Post 20-07-2005 09:45

Mam pytanie. Syn od września rozpocznie zajęcia z terapii integracji sensorycznej (najprawdopodobniej - jesteśmy przed diagnozą). Zaciekawiły mnie podawane tytuły książek na temat SI. Ale jako mama mam dylemat. Czy po zapoznaniu się z tą literaturą można stosować SI w domu? Czy nieumiejętne prowadzenie zajęć może dziecku zaszkodzić?
Pozdrawiam,
Dorota

iwpal

Awatar użytkownika

Dama/Kawaler Srebrnego Orderu ADHD

Posty: 64


Rejestracja:
27-05-2005 07:13

Lokalizacja: Poznań

Post 20-07-2005 09:54

Czy nieumiejętne prowadzenie zajęć może dziecku zaszkodzić?

Można zaszkodzić.
Po przeczytaniu literatury ma sie pogląd na SI i lepiej rozumie się problemy swojego dziecka. Tylko ukończenie II-stopniowego kursu pozwala na samodzielne prowadzenie zajęć, tzn. dobierania terapii do potrzeb dziecka i stawianie diagnozy. W trakcie terapii potzreby poszczególnych zmysłów moga się zmieniac, dlatego to nie be da ciągle te same ćwiczenia, chociaz moga sie powtarzać.
Pozdrawiam
IwonaP.
nie mam ADHD, ale za to jestem psychologiem

Jeżeli nie możesz mieć tego, co najlepsze,
zrób najlepszy użytek z tego, co masz.

DorDa

Awatar użytkownika

Waleczny rodzic

Posty: 108


Rejestracja:
06-06-2005 12:22

Lokalizacja: Poznań

Post 20-07-2005 10:23

Dziękuję! Tego się obawiałam a ostatnią rzeczą której bym chciała to zaszkodzić albo przedobrzyć... :??:
Chyba do września pozostanę przy: "Integracja sensoryczna w pigułce wg Iwpal!
Pozdrawiam,
Dorota

iwpal

Awatar użytkownika

Dama/Kawaler Srebrnego Orderu ADHD

Posty: 64


Rejestracja:
27-05-2005 07:13

Lokalizacja: Poznań

Post 20-07-2005 20:00

Cóż za "chodliwy" wątek, już kolejne forum rzuca do niego linki :lol:
Pozdrawiam
IwonaP.
nie mam ADHD, ale za to jestem psychologiem

Jeżeli nie możesz mieć tego, co najlepsze,
zrób najlepszy użytek z tego, co masz.

Halina

Awatar użytkownika

Licencjonowana ADHD-owa Czarownica

Posty: 5819


Rejestracja:
08-03-2005 22:32

Lokalizacja: Górny Śląsk

Dzieci: Piotrek 24 CZR z cechami ADHD i Krzyś 15 gimnazjalista ZA z cechami ADHD

Ja: ADHD zdiagnozowane przez lekarzy moich dzieci

Post 30-07-2005 11:48

Edukacja przez ruch

Znalasłam książkę, która pomaga stosować Integrację sensoryczną w praktyce
[url=http://www.edukacyjna.pl/ksiazka.php?id=8258&partner=adhd.org.pl] Dorota Dziamska
Edukacja przez ruch. Fale, spirale, jodełki, zygzaki. [/url]

Specjaliści wypowiedzcie się na jej temat.
Sama ADHD, synowie ZA z cechami ADHD, a mąż podejrzany o ADD
Obrazek
Obrazek
tel. 799223703

Barbara

Dama/Kawaler Brązowego Orderu ADHD

Posty: 14


Rejestracja:
28-05-2005 18:47

Post 05-08-2005 00:22

Polecam fragmenty ksiazki Delacato Dziwne, niepojete autystyczne dziecko" bardzo ladnie opisane sa nad i podwrazliwosci oraz Kepharta Dziecko opoznione w nauce szkolnej. Ksiazki stare jak swiat, ale aktualne (poza terapia dotykowa u Delacato). Chwilowo nie mam pod reka spisu publikacji. Przy nastepnym dostepie do komputera podam.
Pozdrawiam.

iwpal

Awatar użytkownika

Dama/Kawaler Srebrnego Orderu ADHD

Posty: 64


Rejestracja:
27-05-2005 07:13

Lokalizacja: Poznań

Post 23-08-2005 15:24

Halino, niedawno nabyłam książkę p.Dziamskiej; mówi ona o wspomaganiu integracji sensorycznej, ale bardziej w rozumieniu kinezjologicznym, a nie tak jak rozumiała to i rozpracowywała J.Ayres (chociaż w bibliografii pozycja Ayres też się pojawia); metoda p. Dziamskiej jest jej autorska koncepcja i inaczej prowadzi sie terapię niż w SI; propozycja ta wydaje mi się ciekawa i być moze będe wykorzystywała jej elemnety w pracy.
Pozdrawiam
IwonaP.
nie mam ADHD, ale za to jestem psychologiem

Jeżeli nie możesz mieć tego, co najlepsze,
zrób najlepszy użytek z tego, co masz.

olajaksa

Awatar użytkownika

Dama/Kawaler Złotego Orderu ADHD

Posty: 105


Rejestracja:
04-07-2005 18:42

Post 23-08-2005 16:26

Jeśli ktos jest zainteresowany udziałem w szkoleniu z Integracji Sensorycznej - prowadzą je, podam odnosniki do stron:
www.cmppp.edu.pl (elementy integracji sensorycznej)
www.mej.edu.pl

Eugeniusz

Posty: 1


Rejestracja:
14-09-2005 21:49

Lokalizacja: Poznań

Post 14-09-2005 22:40

Eduakcja przez ruch - książka D. Dziamskiej

iwpal pisze:Halino, niedawno nabyłam książkę p.Dziamskiej; mówi ona o wspomaganiu integracji sensorycznej, ale bardziej w rozumieniu kinezjologicznym, a nie tak jak rozumiała to i rozpracowywała J.Ayres (chociaż w bibliografii pozycja Ayres też się pojawia); metoda p. Dziamskiej jest jej autorska koncepcja i inaczej prowadzi sie terapię niż w SI; propozycja ta wydaje mi się ciekawa i być moze będe wykorzystywała jej elemnety w pracy.Polecam te książeczkę rodzicom, którzy czasami nie wiedzą co zrobić ze swoimi pociechami. Ćwiczenia w niej zawarte rzeczywiście wspomagają integrację sensoryczną i motywują dzieciaki do dalszych spotkań. Opisany przez autorkę system nie jest klasyczną terapią. To system pedagogiczny w którym świadomie planuje się wykorzystanie optymalnego ruchu dziecka do różnych nawet dydaktycznych celów, a przy ich realizacji przedstawione przez autorkę ćwiczenia mają również charakter terapeutyczny. Nie jestem zupełnie pewny, ale system ten wydaje mi się pewnym przełomem w myśleniu o edukacji jako procesie, który dzieje się sam, a nauczyciel, terapeuta jedynie proces ten wspomaga , aby wykorzystać zmysły i zwiekszyc poziom integracji sensorycznej. Tak. Czas połączyc terapie z pedagogiką i traktowac nasze inne dzieci jak uczniów , którzy po prostu uczą się bardziej oryginalnie. Coś w tym jest. Pozdrawiam wszystkich poszukujących. Nowy na tej stronie . Eugeniusz.

kasiap

Dama/Kawaler Brązowego Orderu ADHD

Posty: 13


Rejestracja:
18-03-2005 06:58

Post 20-10-2005 20:16

a ja może dodam - wprawdzie teraz tylko króciutko ...że w BB diagnozę SI ( sala na razie w "budowie" - mam nadzieję na w miarę szybkie kompletowanie sprzetu) robi PPP nr 3 w Bielsku-Białej

Halina

Awatar użytkownika

Licencjonowana ADHD-owa Czarownica

Posty: 5819


Rejestracja:
08-03-2005 22:32

Lokalizacja: Górny Śląsk

Dzieci: Piotrek 24 CZR z cechami ADHD i Krzyś 15 gimnazjalista ZA z cechami ADHD

Ja: ADHD zdiagnozowane przez lekarzy moich dzieci

Post 17-06-2008 16:08

Sama ADHD, synowie ZA z cechami ADHD, a mąż podejrzany o ADD
Obrazek
Obrazek
tel. 799223703

Cipiur

Posty: 7


Rejestracja:
28-03-2006 00:25

Lokalizacja: okolice Warszawy

Post 17-06-2008 19:56

Ana

gaja7

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 609


Rejestracja:
23-10-2008 22:36

Lokalizacja: Katowice

Post 06-02-2009 23:08

A na Śląsku? Może ktoś coś polecić? Ja znalazłam tylko Sosnowiec. Mamy zaczynać z końcem marca. Mam nadzieję, że koszty nie powalą nas na kolana - pani obiecała nawet jakieś zajęcia z integracji rodzinnej - czyli, że mój najstarszy będzie mógł ćwiczyć z Gawełkiem. Na razie nie umiem sobie tego wyobrazić. Czy zawsze jest tak - diagnoza 200, spotkania ustalające terapię 1-2 razy w tygodniu przez 2-4 tygodnie i sama terapia conajmniej raz w tygodniu w gabinecie, "zeznania" z zachowań po spożyciu określonych produktów i ćwiczenia w domu i przedszkolu?

aneczka

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 3889


Rejestracja:
25-03-2008 16:23

Lokalizacja: UK

Post 06-02-2009 23:21

Terapię SI prowadzi ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych w Katowicach na ul. Ułańskiej 5.(Osiedle Tysiąclecia)

Dodatkowo przy zakwalifikowaniu jest eeg biofeedback i inne ćwiczenia.

Potrzebne jest tylko na początek skierowanie od lekarza rodzinnego do tego ośrodka

edziamama

Posty: 9


Rejestracja:
15-03-2009 11:15

Lokalizacja: śląsk

Post 27-03-2009 16:33

Dzięki Aneczko za namiary, właśnie szukam gdzie można zzdiagnozować SI na Śląsku :)

jotde2

Dama/Kawaler Brązowego Orderu ADHD

Posty: 41


Rejestracja:
13-01-2010 08:33

Post 19-01-2010 14:03

Albo dowiemy się jakie badania naukowe stoją za tą terapią, albo włóżmy ją między inne gusła :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 19-01-2010 14:04 przez mrówa, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Edytowałam ten post.

Malwinka

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 1526


Rejestracja:
25-09-2008 20:49

Lokalizacja: Wielkopolska

Post 01-06-2010 11:52

jotde2 pisze:Albo dowiemy się jakie badania naukowe stoją za tą terapią, albo włóżmy ją między inne gusła :mrgreen:


Terapia zaburzeń integracji sensorycznej jest terapią powszechnie uznawaną przez psychologów, psychiatrów i neurologów.

Jak znajdę czas, to wrzucę tu materiały na ten temat, choć uważam, że zanim zakwestionuje się skuteczność terapii należałoby choć trochę samemu poszperać ( choćby w necie ) .

Znam rodziców, którzy stosowali tę terapię u swoich dzieci ( np. z nadwrażliwością na bodźce dźwiękowe, zapachowe ) z bardzo dobrym rezultatem.

Ja też zaczęłam. Ćwiczeń uczę się w poradni ( bezpłatnie ).
Pozdrawiam. Malwinka - mama trzynastolatka z ADHD.

Malwinka

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 1526


Rejestracja:
25-09-2008 20:49

Lokalizacja: Wielkopolska

Post 01-06-2010 15:52

Myślę, że więcej mogłaby Iwpal napisać.

Ja tylko wrzucę znalezione strony ( nie wartościując ich ani nie oceniając )

Swego czasu byłam bardzo zainteresowana tym tematem.
Pamiętam, że znalazłam wyniki badań w PDF. Teraz już nie mogę ich odszukać.
Jak znajdę, to podam.

http://www.pstis.pl/pl/galeria/?str=pod ... 9fadb19_30

http://www.domrainmana.pl/2008/11/terap ... ystycznym/

http://www.zbigniewprzyrowski.pl/userfi ... ie0006.pdf

http://www.zsslubin.republika.pl/publik ... ryczna.pdf

http://literka.pl/3/35234/wplyw_zaburze ... ju_dziecka ( rodzaj poradnika dla nauczycieli w PDF )
Pozdrawiam. Malwinka - mama trzynastolatka z ADHD.

Józefina

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 701


Rejestracja:
27-01-2010 13:10

Lokalizacja: okolice Warszawy

Dzieci: córka 11 lat ZA i synek 8 lat ZA

Ja: walczę

Post 01-06-2010 16:26

Świetny wykład na temat SI był na konferencji o ZA w Gdańsku. Może ktoś mógłby wrzucić materiały, albo fragmenty chociaż?
Edukacja Domowa bardzo pomaga nam żyć :)

jarek

Dama/Kawaler Brylantowego Orderu ADHD

Posty: 434


Rejestracja:
21-04-2005 18:32

Lokalizacja: WAW

Post 01-09-2010 21:34

Ciekaw jestem, czy ktoś spotkał się z odmianą tej metody w postaci programu Dzieci dzieciom Dar dotyku ( 4D ) z Nowej Zelandii, a popularyzowaną w Polsce przez Evę Scherer?

mkozi

Posty: 1


Rejestracja:
08-06-2011 19:34

Post 08-06-2011 20:00

Cześć jestem tutaj nowy a eee... w sumie przez przypadek, wiec się zarejestrowałem - mam swoja wiedzę na temat SI podzielę sie nią - może komuś się przyda.

SI było za oceanem na stan mojej wiedzy już 2 razy atakowane (nie pamiętam dat, gdyby była taka konieczność to poszperam) - że ta metoda nie ma podstaw i jest szamaństwem.
2 razy się obroniło ----> są badania naukowe, które dowodzą, że następuje poprowa w funkcjonowaniu dzieci w sferze zmysłowej a zarazem ruchowej i poznawczej.

iwpal pewnie to potwierdzi w sumie mnie zna :P


"program Dzieci dzieciom Dar dotyku" w sumie jak sama nazwa wskazuje dotyczy dotyku a zmysłów mamy zdecydowanie więcej, co nie znaczy, że to jest złe. Dotyk jest dominujący, bo z nim się rodzimy... (więcej czujemy na samym początku życia niż widzimy) ----> niemniej nie można tego porównywać

AgaSzczecin

Dama/Kawaler Srebrnego Orderu ADHD

Posty: 65


Rejestracja:
12-12-2011 11:06

Post 08-05-2012 10:44

Odświeżam temat :)

Czy warto przeprowadzić pełną diagnozę integracji sensorycznej ?
Czy terapia SI jest skuteczna i w jakim stopniu ?
Po jakim czasie były pierwsze efekty ?

Bardzo proszę o wszelkie opinie, z góry dziękuję :D
POZDRAWIAM !
Aga

anka-niko

Awatar użytkownika

Wsparcie i Łowca Talentów

Posty: 8543


Rejestracja:
27-04-2008 16:50

Lokalizacja: warszawa, Żoliborz

Dzieci: młody dorosły z ADHD (wbrew pozorom)

Ja: takie sobie coś ;)

Post 08-05-2012 10:54

AgaSzczecin pisze:Czy warto przeprowadzić pełną diagnozę integracji sensorycznej ?

Warto. Można uzyskać cenne informacje o tym nad czym trzeba z dzieckiem pracować.

AgaSzczecin pisze:Czy terapia SI jest skuteczna i w jakim stopniu ?

To bardzo indywidualna sprawa. Nie ma chyba jeszcze badań statystycznych.

AgaSzczecin pisze:Po jakim czasie były pierwsze efekty ?

To bardzo indywidualna sprawa.

Aga, po prostu każdy człowiek jest inny, ma inne zaburzenia i inaczej reaguje na terapię/terapeutę, inaczej (w swoim własnym tempie) się rozwija. A to wszystko ma wpływ.
Obrazek
mama super syna - KĄT-owicza z ADHD, dysgrafią... i pasją

Jerzy Liebiert
Uczyniwszy na wieki wybór// w każdej chwili wybierać muszę... Jeździec

Uczę się ciebie człowieku.//Powoli się uczę, powoli.//Od tego uczenia trudnego//Raduje się serce i boli. *** (Uczę się ciebie, człowieku...)

AgaSzczecin

Dama/Kawaler Srebrnego Orderu ADHD

Posty: 65


Rejestracja:
12-12-2011 11:06

Post 08-05-2012 11:03

Wiem, oczywiśćie, że każdy człowiek jest inny i na każdego terapia zadziała (lub nie) inaczej ;)

Chciałabym tylko wiedzieć, czy faktycznie są jakieś efekty - czy jednak ich brak ...

Interesują mnie opinie mam dzieci, które miały taką terapię - to najlepsze źródło wiedzy :)
POZDRAWIAM !
Aga

Anchen

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 1393


Rejestracja:
11-02-2011 17:50

Dzieci: Jaś, 12 lat, ZA i Staś, 10 lat, NT

Post 08-05-2012 11:10

Krzyś miał przez kilka lat, w okresie największego nasilenia trzy godziny tygodniowo. Nie zaobserwowałam gwałtownej poprawy w żadnym momencie terapii, ale dwoje znajomych dzieci po kilku tygodniach podobno zmieniło się diametralnie - jednego delikwenta znam bardzo blisko i było to dziecię, które na początku terapii mówiło:
- Ciociu, ale ja nie pobiegnę za Twoimi chłopcami, bo się spocę, a ja nie lubię się pocić...
a teraz intensywnie trenuje judo i jest bardzo chwalone przez trenera, jest też w grupie sportowej pływackiej. Tyle że rzetelnie nie wiem, czy to kwestia SI, czy późniejszych sportów, bo basenu ma trzy godziny tygodniowo, judo tyleż.

Krzyś chodził dzielnie i nawet te zajęcia lubił - po zmianie terapeutki, która nieustannie narzekała, że dziecko nie chce współpracować, więc w końcu zdecydowaliśmy się poprosić o inną - ale ostatnio psycholog prowadząca, której ufam, powiedziała, że właściwie podobny efekt moglibyśmy osiągnąć sportami i pracą własną. I tu się, przyznam, załamałam. Ale powiedziała też, że polecają SI dzieciom ze spektrum autyzmu, bo w Polsce jest niewiele innych zajęć, którymi można je zastąpić.

AgaSzczecin

Dama/Kawaler Srebrnego Orderu ADHD

Posty: 65


Rejestracja:
12-12-2011 11:06

Post 08-05-2012 11:33

Dziękuję Anchen :)

Kuba jest już zapisany na pełną diagnozę.

I tak sobie czytam i czytam - i nie wiem, co sądzić na temat tej terapii ...

Czy to cosik pomoże, czy też to kolejne wyciaganie pieniędzy :hmmm:

Sama diagnoza - 280zł.
Potem ewentualna terapia - 70zł raz lub dwa w tygodniu przez co najmniej rok (najlepiej dwa lata).
Czyli koszt nie mały, więc rozważam czy warto :?
POZDRAWIAM !
Aga

MamaExpresika

Wsparcie

Posty: 1050


Rejestracja:
16-02-2012 19:29

Dzieci: Expresik 7 lat i 3 mc - prawdopodobnie ADHD (zdania uczonych są podzielone)

Ja: PPP sądzi, że mam ADHD ;)

Post 08-05-2012 14:46

Mój Expresik chodził na SI 2 lata, dodatkowo rok równolegle miał Bobatha. Nie mam oczywiście pewności, ale możliwe, że dzięki terapii Młody trochę zwolnił i zaczął bardziej nad sobą panować, poprawiła się też sporo koncentracja.
W naszej diagnozie było stosunkowo dużo niewygaszonych odruchów pierwotnych. One niestety bardzo zakłócają funkcjonowanie dziecka. Jeśli będziesz zainteresowana wstawię kilka (moim zdaniem ciekawych) linków, z informacjami o przetrwałych odruchach. Kupiłam też książkę w temacie, wartą polecenia.
Co do terapii. My po 2 latach zrezygnowaliśmy, bo w naszym odczuciu osiągnęliśmy już to, co dzięki tej metodzie mogliśmy. Poza tym synek był bardzo znużony tymi zajęciami i nie chciał współpracować, podporządkował sobie też terapeutkę. Dodam, że obecnie pracujemy w domu, specjalnie dla Expresika przygotowanym programem. Ta praca to w zasadzie zabawa, ale wymaga systematyczności - 50 minut dziennie codziennie.
W każdym z nas tkwi talent ważne by go dostrzec i w niego uwierzyć...

AgaSzczecin

Dama/Kawaler Srebrnego Orderu ADHD

Posty: 65


Rejestracja:
12-12-2011 11:06

Post 08-05-2012 15:17

Poprosze o te linki - chętnie przeczytam :)

Kto dla Expresika układał ten program, który robicie codziennie w domu ?
POZDRAWIAM !
Aga

MamaExpresika

Wsparcie

Posty: 1050


Rejestracja:
16-02-2012 19:29

Dzieci: Expresik 7 lat i 3 mc - prawdopodobnie ADHD (zdania uczonych są podzielone)

Ja: PPP sądzi, że mam ADHD ;)

Post 08-05-2012 16:41

Podaje linki, sądzę że informacje na tych stronach są napisane przystępnie i w spoósb zrozumiały dla laika:
www.integracjasensoryczna.org.pl/pl/co-to-jest-si
gpp.edu.pl/zaburzenia-integracji-sensorycznej-rozpoznawanie
www.integracjasensoryczna.com.pl/index. ... pages&id=1
www.edukacja.edux.pl/p-12634-odruchy-u- ... mowlat.php

Program do pracy w domu przygotował nam terapeuta SI. Co kilka tygodni ćwiczenia wymagają modyfikacji.
W sieci jest kilka fajnych stron do pracy w domu nad poszczególnymi odruchami, ale nie zaczynałaby od tego.
W każdym z nas tkwi talent ważne by go dostrzec i w niego uwierzyć...

zekanna

Dama/Kawaler Brązowego Orderu ADHD

Posty: 32


Rejestracja:
27-09-2011 18:36

Dzieci: Miki 4 lata - chyba ZA?, Dusia

Post 09-05-2012 08:48

W przypadku Mikołaja SI bardzo pomogło, młody miał niewygaszone odruchy niemowlęce. Teraz jesteśmy po 8 miesiącach ćwiczeń i młody zaczął pedałować, skakać na placu zabaw i huśtać się, coś czego wcześniej nie byliśmy wstanie go nauczyć. Zawsze był żywym chłopcem, uwielbiającym biegać, on wiecznie biegał, a na placu zabaw był asekuracyjny, mocno się trzymał przy zjeżdżaniu. Teraz już nie biega ciągle, potrzebuje też innej formy aktywności.
My korzystaliśmy z diagnozy w PPP, chodzi też tam na 40 minut ćwiczeń, dodatkowo ma jeszcze godzinę ćwiczeń prywatnie. Dużo ćwiczy w domu na podłużnej piłce, odreagowuje na niej.

Anchen

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 1393


Rejestracja:
11-02-2011 17:50

Dzieci: Jaś, 12 lat, ZA i Staś, 10 lat, NT

Post 09-05-2012 13:54

MamaExpresika pisze:Program do pracy w domu przygotował nam terapeuta SI. Co kilka tygodni ćwiczenia wymagają modyfikacji.


Ten fragment wydaje mi się bardzo ważny: dla mnie podstawowe w terapii było znalezienie terapeuty, któremu będę ufała i który będzie chciał współpracować z rodzicami. W Warszawie spotkałam się z dwoma, najogólniej mówiąc, podejściami. Są terapeuci mocno nastawieni na współpracę z rodzicami, komentujący zachowanie dziecka podczas ćwiczeń (myśmy w nich nigdy nie uczestniczyli ani ich nie obserwowali), omawiający na bieżąco postępy, zadający na życzenie rodziców prace domowe, podpowiadający wreszcie, jak zmieniać codzienne czynności w terapię (np. że dobrze oglądać telewizję na wielkiej dmuchanej piłce, że układanie puzzli na brzuchu, z podparciem ramionami barków). Są też tacy, którzy w ogóle nic nie mówią o prowadzonej terapii, rodzice mają siedzieć w poczekalni i gawędzić z właścicielką ośrodka o najnowszych trendach wnętrzarskich, a wszelkie pytania o zachowanie dziecka na zajęciach są kwitowane "Proszę porozmawiać z właścicielką". Absolutnie nie wartościuję, bo są ludzie, którym to drugie podejście bardzo odpowiadało. Ja jednak sobie z tą blokadą informacyjną nie umiałam poradzić, niszczyło mnie poczucie bezsilności, zatem pewnego pięknego dnia umówiłam się na spotkanie z właścicielką i zgłosiłam problem. Usłyszałam, że to jedynie moja potrzeba wiedzy oraz kontroli, bo przecież moja wiedza nie wpływa na przebieg terapii, od tego, że będę wiedziała, nie zostanie ona przeprowadzona poprawniej. Zgadza się, odpowiedziałam, ale mam zwyczaj zaspokajać swoje potrzeby, co jest, zdaje się, objawem zdrowia psychicznego. Ale oczywiście ona miała rację, bo dramatycznie potrzebowałam wtedy możliwości robienia czegoś dla mojego dziecka i pomagania mu również w tym aspekcie. Bardzo źle znoszę bezradność.

W każdym razie trzeba się tutaj bardzo dokładnie rozpatrzeć w swoich celach, możliwościach i potrzebach, bo aktywne angażowanie się w terapię własnego dziecka rodzi też pewne niebezpieczeństwa (czasem rodzic staje się terapeutą, nie rodzicem). Dla nas ogromnie ważne było, żeby jak najwięcej rzeczy robić razem, żeby to nas integrowało, a nie dezintegrowało. Jednak to było dużo czasu, dużo douczania się - no i zaprzyjaźniałam się, zresztą z powodu zupełnie innej pasji - z kapitalną dziewczyną, terapeutką SI z Wybrzeża i ona też mnie mnóstwo nauczyła. Moim zdaniem zdecydowanie warto poprosić o plan do samodzielnej pracy.

zekanna

Dama/Kawaler Brązowego Orderu ADHD

Posty: 32


Rejestracja:
27-09-2011 18:36

Dzieci: Miki 4 lata - chyba ZA?, Dusia

Post 09-05-2012 20:15

Zdecydowanie nie wyobrażam sobie braku współpracy na płaszczyźnie ja i terapeuta mojego dziecka. U nas rozmawiamy po każdych zajęciach, dziewczyna bardzo zaangażowana, włożyła masę pracy w młodego, żeby on zechciał z nią pracować. Bardzo pomaga nam na płaszczyźnie współpracy z przedszkolem, pisze dla nich wskazówki jak postępować z młodym i ogólnie tłumaczy cały zarys jego funkcjonowania. Trafiliśmy do niej w najgorszym dla nas momencie więc jej wskazówki do pracy z młodym były dla nas bardzo ważne i to, że na bieżąco wszystko było pod niego zmieniane tak aby rezultat był najlepszy.
Tutaj poza samym schematem ćwiczeń dużo rolę odgrywa jeszcze wiedza terapeuty.

MamaExpresika

Wsparcie

Posty: 1050


Rejestracja:
16-02-2012 19:29

Dzieci: Expresik 7 lat i 3 mc - prawdopodobnie ADHD (zdania uczonych są podzielone)

Ja: PPP sądzi, że mam ADHD ;)

Post 10-05-2012 16:18

Anchen pisze: Moim zdaniem zdecydowanie warto poprosić o plan do samodzielnej pracy.

Dodam, że do planu pracy sporządziłam tabelkę i wpisywałam do niej codziennie obserwację (do każdego ćwiczenia oddzielnie). Po każdym tygodniu wysyłałam zestawienie do terapeutki i ona podpowiadała nam co zmienić. Po kilku kolejnych tygodniach pojechaliśmy z Młodym na ponowne spotkanie. I tu czekała nas niespodzianka. Panie poprosiły o zademonstrowanie ćwiczeń :) Po tym nastąpiła mała modyfikacja programu i dodano kolejne zadania.
Obecnie z uwagi na aurę trochę mniej trenujemy w domu, a więcej ganiamy Młodego po świeżym powietrzu. M.in. próbuje go uczyć chodzić po drzewach i ganiam po lesie ....
W każdym z nas tkwi talent ważne by go dostrzec i w niego uwierzyć...

Żona Dreptaka

Wsparcie

Posty: 6424


Rejestracja:
14-03-2005 21:39

Post 10-05-2012 19:53

MamaExpresika pisze: M.in. próbuje go uczyć chodzić po drzewach i ganiam po lesie ....
Słusznie :OK:

Halina

Awatar użytkownika

Licencjonowana ADHD-owa Czarownica

Posty: 5819


Rejestracja:
08-03-2005 22:32

Lokalizacja: Górny Śląsk

Dzieci: Piotrek 24 CZR z cechami ADHD i Krzyś 15 gimnazjalista ZA z cechami ADHD

Ja: ADHD zdiagnozowane przez lekarzy moich dzieci

Post 05-11-2012 21:18

dnia 8 grudnia 2012 roku

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

organizuje

Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Konsultacji SI (ODBK SI).W tym dniu terapeuci integracji sensorycznej SI w całej Polsce będą udzielać bezpłatnych konsultacji z zakresu integracji sensorycznej. Każdy rodzic zaniepokojony rozwojem swojego dziecka będzie mógł skorzystać z pomocy terapeuty integracji sensorycznej SI.Więcej informacji na stronie www.pstis.pl w zakładce DLA RODZICÓW
Sama ADHD, synowie ZA z cechami ADHD, a mąż podejrzany o ADD
Obrazek
Obrazek
tel. 799223703

westa

Awatar użytkownika

Dama/Kawaler Srebrnego Orderu ADHD

Posty: 51


Rejestracja:
01-12-2006 13:07

Lokalizacja: Wielkopolska

Post 06-03-2013 07:55

Halina pisze:dnia 8 grudnia 2012 roku
Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Konsultacji SI (ODBK SI).


Fajnie, że coś takiego odbyło się nawet w mniejszym miastach. Skorzystałam, z czego się bardzo cieszę.
Teraz córka zaczęła terapię, a że terapeutka ciepła otwarta i świetnie nawiązuje z nią kontakt, tylko czekać na jakiekolwiek efekty:)
-_córcia_10 lat nie-adhd_-

Żona Dreptaka

Wsparcie

Posty: 6424


Rejestracja:
14-03-2005 21:39

Post 06-03-2013 17:12

I bardzo dobrze :OK:

Wróć do LeczenieKto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.