Post 20-04-2006 17:35

Studencie, zanim wstawisz ankietę przeczytaj to

Społeczność Forum chętnie pomaga wszystkim, którzy potrzebują informacji o ADHD dla celów naukowych.
Aby uporządkować sprawy z tym związane ogłaszamy następujące zasady:

1. Prośba o pomoc w zebraniu danych i informacji powinna być wyrażona w uprzejmej formie.
2. Niezbędne jest, aby student, zanim umieści prośbę o wypełnienie ankiety lub poprosi o udział w badaniach, chwilę poświęcił dla nas. Czyli, żeby wykazał się aktywnością na forum.
3. Oczekujemy, że student krótko przedstawi siebie i swoją pracę:
    na jakim kierunku studiuje, jaką pracę pisze (licencjacką, magisterską, inną), jaki jest temat pracy?
    w jakich okolicznościach zetknął się z ADHD i co sprawiło, że ADHD stało się przedmiotem pracy, którą pisze?
    jakie ma doświadczenia praktyczne związane z ADHD (odbyte praktyki, praca w wolontariacie, inne)?
4. Wymagamy, aby student samodzielnie korzystał z informacji, które są już umieszczone na portalu i forum (pomożemy w wyborze odpowiednich wątków).
5. Aby zamieścić ankietę, należy skontaktować się z Golombkiem golombek@adhd.org.pl lub Dreptakiem dreptak@adhd.org.pl .
6. Oczekujemy, że gotowa praca zostanie udostępniona społeczności Forum.

Zapraszamy!

Nie przestrzeganie tych reguł skończy się NIEODWOŁALNYM usunięciem ankiety z forum.

-------------
Wobec ponawianych pytań o możliwość pominięcia punktu 2, odpowiadam:
Typowy scenariusz kontaktów ze studentem wgląda tak:
1. student pojawia się i prosi o pomoc w ankiecie.
2. student obiecuje, że będzie się udzielał na forum
3. ja zgadzam się na ankietę
4. student robi ankietę
5. student ma nas w d... i nigdy więcej się nie pojawia.

Dlatego od dziś moja odpowiedź brzmi nie. Punktu 2 nie odpuszczamy.