Post 23-10-2006 07:53

Stanowisko Polskiego Towarzystwa ADHD w sprawie wrocławskiej

Po rozmowach z mamą chłopca oraz Panią dyrektor Gimnazjum Nr 21 we Wrocławiu Polskie Towarzystwo ADHD postanowiło wysłać list do przedstawicieli mediów i wyrazić swoje oburzenie, że sytuacja mimo,że wyglądała inaczej został pokazana tak jak wszyscy widzieliśmy.
Błyskawicznie zareagowało również BRPD i Pani Teresa Wejner, której bardzo dziękujemy za wszelką pomoc.

Informacja prasowa
19.10.2006 r.

Polskie Towarzystw ADHD wyraża oburzenie w związku upowszechnieniem informacji o rzekomym „terroryzowaniu”
przez ucznia z ADHD Gimnazjum nr 21 we Wrocławiu!

Bardzo prosimy o pomoc w oczyszczeniu dobrego imienia Grzegorza - ucznia Gimnazjum nr 21 we Wrocławiu – cierpiącego na ADHD. W dniu 18 października polskie media obiegła informacja jakoby, przez swoje zachowanie, terroryzował szkołę. Jest to nieprawda! Polskie Towarzystwo ADHD, zaniepokojone przedstawionymi zdarzeniami, natychmiast sprawdziło sytuację w szkole i okazało się, że obraz pokazany w mediach nie ma nic wspólnego z prawdą. Grzegorz jest uczniem lubianym przez kolegów, nie sprawiającym problemów większych niż rówieśnicy, jest poddany prawidłowemu leczeniu i opiece w szkole i domu. O żadnym terrorze nie ma mowy!

W obronie Grzegorza stanęła nie tylko jego szkoła, ale i inni uczniowie. Zgodnie twierdzą, że informacje w mediach zostały pokazane w niewłaściwy sposób, a żadna z Redakcji nie sprawdziła zdobytych materiałów. O ile w przypadku tabloidu FAKT nie jest to niezwykłe, o tyle dla Redakcji TVN24 i Teleekspresu jest to powód do wstydu...

W związku z wrodzonymi zaburzeniami, dzieci z ADHD często nie są w stanie zauważyć na czas, że są „podpuszczane” przez złośliwych kolegów do rozbijania lekcji. Pomimo tego, zachowania Grzegorza na lekcji Religii nie należy usprawiedliwiać – było ono niestosowne i powinien ponieść regulaminowe konsekwencje. Nie znaczy to jednak, że należy wyśmiewać Go przed całą Polską. Fakt, iż wydarzenia te zostały zarejestrowane i przekazane mediom jest skandalem oraz przykładem braku uczuć wyższych ze strony kolegi, który to uczynił. Nie tylko w nieludzki sposób zadrwił z choroby kolegi, ale i pokazał, że sam nie mając ADHD cierpi na bardzo poważne zaburzenia zachowania wymagające natychmiastowej pomocy.
Ogromne znaczenie ma tu też brak przygotowania do pracy nauczycielki prowadzącej zajęcia! Na lekcji nie tylko brakowało podstawowych procedur związanych z wychowaniem i edukacją dzieci nadpobudliwych, ale w ogóle pracy z młodzieżą. Z naszych informacji wynika, iż nie był to przypadek odosobniony, podobne (a nawet gorsze) zdarzenia miały miejsce na katechezach prowadzonych przez tę Panią również w klasach bez uczniów z ADHD.

W związku z powyższym uprzejmie, ale stanowczo prosimy redakcje TVN 24 i Teleekspresu o sprostowanie nieprawdziwych informacji i oczyszczenie dobrego imienia Grzegorza. Dodam, iż do tej pory współpraca Polskiego Towarzystwa ADHD z tymi dwiema Redakcjami układała się wzorowo i wierzymy, że tak będzie nadal. Wydarzenia z 18 października br. są niewątpliwie jednostkowym błędem w pracy, ale tym bardziej należy go naprawić. Wielkość Stacji mierzy się także tym jak potrafi przyznać się do błędu.

Przedstawicieli pozostałych mediów prosimy zaś o wsparcie dla Grzegorza, Jego rodziny i szkoły, a także dla kolegów z TVN 24 i Teleekspresu.Więcej informacji o ADHD na www.ptadhd.pl lub pod nr tel.: 12/251 49 24.


Notatkę sporządziła:
Ilona Lelito
Prezes Polskiego Towarzystwa ADHD
www.ptadhd.pl 12/251 49 24 lub 0 693 357 434


Informacje ogólne nt. ADHD

Zespół ADHD występuje u około 5-10% dzieci w wielu wczesnoszkolny, przeciętnie w każdej klasie szkoły podstawowej jest jeden uczeń nadpobudliwy. U sporej część dzieci objawy utrzymają się u 30-50% nastolatków, a pełno objawowy zespół nadpobudliwości przetrwa u 3% dorosłych. Niestety w Polsce tylko ok. 20% pacjentów objętych jest specjalistycznym leczeniem. Dzieje się tak z powodu niskiej świadomości tego czym jest ten zespół zaburzeń, a nawet bardzo często, że w ogóle takie schorzenie istnieje. Prawidłowe leczenie obejmuje oddziaływania psychologiczne, a przy dużym nasileniu objawów – także farmakologiczne. Niestety wciąż problemem w Polsce pozostaje dostęp do fachowej pomocy oraz wysoki koszt terapii farmakologicznej. Leki nie są refundowane przez co miesięczny koszt kuracji waha się od 300 do 600 zł miesięcznie – jest to bariera nie do pokonania dla przeciętnej polskiej rodziny.
Tymczasem nie leczone ADHD prowadzi do wielu poważnych powikłań. Osoby z tym schorzeniem są bardziej od innych narażone na uzależnienia, konflikt z prawem, wypadki drogowe, depresję, trudności w kontaktach społecznych, rozwody, niezaradność życiową i uzyskanie gorszego wykształcenia (tylko 5% osób z ADHD, które rozpoczęły studia wyższe zakończy je obroną pracy magisterskiej).
Z drugiej jednak strony, właściwie zdiagnozowane i leczone, ADHD może bardzo wzbogacać. Osoby nim dotknięte są bardzo otwarte, szczere (nieraz aż do bólu), pełne energii i przebojowe, obdarzone nieprzeciętną wyobraźnią i wrażliwością. Zespół ADHD miało wiele wybitnych osobistości, m.in. Albert Einstein, Thomas Edison, Dustin Hoffman, Winston Churchill i Pablo Picasso.

Od wielu miesięcy trwa kampania społeczna „ADHD – świat to za mało!” zainicjowana przez Polskie Towarzystwo ADHD. Celem akcji jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat ADHD i poprawa funkcjonowania społecznego dzieci nadpobudliwych. Kampanię wspierają ją m. in. polskie Gwiazdy z ADHD – Joanna Szczepkowska i Szymon Majewski.
Majda Agata
Pracownia Terapeutyczna ALFA
ag.ma@poczta.onet.pl, tel. 512 331 430
www.pracowniaterapeutycznaalfa.manifo.com
Baza danych instytucji pomagających osobom z ADHD i innymi problemami.