[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4759: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3891)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4761: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3891)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4762: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3891)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4763: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3891)
Kampania na rzecz ADHD i Zespołu Aspergera • Wyświetl temat - Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
Forum     Forum - powrót na pocztek forum Portal - powrót na ADHD.org.pl Office Bogdan Mizerski

Dostosowanie wymagań edukacyjnych.

Moderator: Moderatorzy

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 12-10-2008 09:45

Dostosowanie wymagań edukacyjnych.

Ostatnio zmieniony 12-10-2008 11:44 przez małgosia, łącznie zmieniany 2 razy
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 12-10-2008 11:15

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z dyskalkulią (propozycje zbierane z różnych dokumentów szkolnych):

6.1. Ocenianie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

6.1.1. odbywa się głównie na podstawie wypowiedzi ustnych,
a ocenianie prac pisemnych na podstawie ich treści,

6.1.2. nauczyciel uwzględnia, przy ocenianiu uczniów ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się, różnorakie
czynniki wpływające na jakość pracy i docenia włożony przez
ucznia wysiłek, a nie tylko uzyskany efekt,

6.1.3. nauczyciel uwzględnia to, że uczeń z dysleksją , dysgrafią
może mieć także trudności w matematyce,
6.1.4. nauczyciel uwzględnia specyficzne trudności w uczeniu się
również w nauce języków obcych,

6.1.5. nauczyciel uwzględnia w ocenianiu uczniów ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się, trudności
dotyczące orientacji przestrzennej, między innymi w
posługiwaniu się mapą, w nauce geometrii, problemy ze
sporządzaniem i odczytywaniem wykresów,

6.1.6. podczas wykonywania prac pisemnych przez ucznia ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się nauczyciel
pozostawia uczniowi więcej czasu na analizę wzrokowo
- słuchową i autokorektę,

6.1.7. nauczyciel uwzględnia trudności z koncentracją uwagi,
pochopność działań i pobieżność myślenia ucznia
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

6.1.8. przy wystawianiu oceny z pracy pisemnej wykonanej przez
ucznia z dysgrafią nauczyciel nie ocenia szaty graficznej
pracy; praca może być napisana drukowanymi literami,
a praca domowa na komputerze,

6.1.9. przy ocenianiu ucznia z dysleksją, dysortografią nauczyciel
bierze pod uwagę znajomość zasad pisowni,

6.1.10.przy ocenianiu ucznia z dysleksją za znajomość lektury
obowiązkowej nauczyciel ocenia ucznia ze znajomości
wyznaczonych wcześniej fragmentów; ewentualnie ze
znajomości nagrań audiowizualnych tej lektury,

6.1.11. nauczyciel ocenia ucznia z dyskalkulią za tok myślenia
logicznego, za teoretyczną znajomość danych operacji
matematycznych, za znajomość wzorów matematycznych,
a nie za umiejętność ich wykorzystania,

6.1.12. przy ocenianiu ucznia z dyskalkulią nauczyciel nie bierze
pod uwagę pomyłek w obliczeniach, pozostawia więcej
czasu na wykonanie zadań, na klasówce wyznacza
uczniowi mniej zadań do wykonania, umożliwia korzystanie
z dodatkowych pomocy,

6.1.13. podczas zajęć edukacyjnych i sprawdzianów nauczyciel
nie wymaga od ucznia z dyskalkulią stosowania metody
wyznaczonej przez nauczyciela, pozwala mu przyjąć własną
strategię rozwiązywania zadań.

http://www.zso10.pl/viewpage.php?page_id=9 - 149k
==================================
Bardzo ważne jest budowanie poczucia własnej wartości u takiego dziecka, zaufania do siebie. Nie można mu zbyt często wytykać błędów, a już na pewno nie publicznie. To jest najprostsza metoda obrzydzenia matematyki. Należy rozwijać to, co uczeń potrafi i robi dobrze. Przy słabej pamięci przydatne jest rozwijanie metod ułatwiających zapamiętywanie i przypominanie sobie przyswojonych wiadomości na zasadzie skojarzeń.

Należy:
* ograniczyć uczniom listę zadań do prostych i typowych
* nagradzać za wytrwałość i cierpliwość w korygowaniu błędów
* okazywać cierpliwość przy ciągłym powtarzaniu tych samych partii materiału
* pozwolić pracować więcej z kalkulatorem
* pozwolić korzystać (w razie potrzeby) z tabliczki mnożenia.

Każde pojęcie matematyczne kształtowane w czasie lekcji może być przyswajane przez ucznia za pomocą wielu środków dydaktycznych, w czasie różnorodnych zabaw, gier i ćwiczeń. Im częściej będziemy stawiali dziecko w sytuacjach dla niego nowych, tym większa pewność, że zdobyta przez niego wiedza matematyczna będzie funkcjonalna. Uczeń lepiej wykorzysta ją w czasie poznawania kolejnych pojęć.

Najważniejsza rola zabaw poznawczych polega na wzbudzaniu w dzieciach entuzjazmu i pozytywnych postaw do wykonywania zadań szkolnych. Różnorodne zadania i ćwiczenia realizowane w formie gier i zabaw mogą być dla dzieci źródłem osiągania sukcesów i pożądanych wyników. Zabawowe formy przezwyciężania niepowodzeń w uczeniu się matematyki przyczyniają się do złagodzenia wysiłku, do podtrzymywania zainteresowania i ciekawości, koncentracji uwagi, pamięci spostrzegawczo - wzrokowej i słuchowej.

Przy pomocy zabaw, gier dydaktycznych aktywizują się, różne funkcje poznawcze, jak odbiór i interpretacja danych zmysłowych i procesy myślenia, czyli tworzenia jednostek poznawczych w postaci schematów, obrazów umysłowych, symboli i pojęć oraz kształtowania się operacji logicznych, wyjaśniania i oceny. Tak więc wprowadzanie pewnych pojęć za pomocą metod aktywizujących może dać dużo lepsze wyniki niż stosowanie metod tradycyjnych.

Bardzo ważne są początki edukacji dziecka, poznawanie matematyki w szkole podstawowej, a nawet w przedszkolu. Wiele zależy od życzliwego i przyjaznego nauczyciela. Jeżeli dziecko od początku zniechęci się do matematyki, nie zrozumie jej podstaw, to stopniowo doprowadzi to do niższych osiągnięć, nie podejmowania kolejnych prób, a nawet lęku i unikania tego przedmiotu.

W gimnazjum mamy wielu uczniów z problemem dyskalkulii, z trwałymi urazami psychicznymi - ze wstrętem do matematyki. Pokonanie takiego nastawienia jest bardzo trudne, ale pamiętajmy, że możliwe!

http://www.gim4.edu.ptc.pl/newv/dysleksja.htm - 242k
=====================================
przykład Przedmiotowego Systemu Oceniania z matematyki:
http://www.sp1.polkowice.pl/strona/PSO1.doc
=====================================
dostosowanie wymagań z języka obcego:
http://www.nkjo-legnica.oswiata.org.pl/ ... leksja.ppt
=====================================
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO SPECYFICZNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ:
http://www.poradnia19.boo.pl/pliki_mate ... ymagan.pdf -
(u mnie otwiera się tylko ten link:
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

małgosia

Awatar użytkownika

Wsparcie

Posty: 688


Rejestracja:
27-05-2005 16:12

Post 12-10-2008 11:58

"Nauczyciele podczas wielu poprowadzonych warsztatów na ten temat sformułowali szereg działań, które powinny przynieść korzyści i poprawić sytuację uczniów mających trudności z uczeniem się matematyki. Przecież czas lekcji matematyki jest podstawowym czasem dla ucznia, w którym musi nauczyć się pokonywania trudności związanych z matematyką. A zatem zdaniem wielu nauczycieli, należy podczas lekcji uwzględnić potrzeby ucznia mającego trudności (w tym zwłaszcza specyficzne) w uczeniu się matematyki w następujący sposób:

* przygotować zadania dla ucznia mającego trudności tak, aby zająć mu chociaż 5 minut, w czasie których będzie aktywny,
* nagradzać ucznia za każde, choćby niewielkie osiągnięcie, by wzmocnić jego motywację,
* stosować prosty, jasny, niekoniecznie całkiem formalny język matematyczny - przy wprowadzaniu nowych zagadnień, odwoływać się do praktyki życiowej, gdzie to jest możliwe,
* indywidualizować pracę (o ile jest to możliwe),
* systematycznie sprawdzać prace domowe,
* motywować uczniów na wszelkie możliwe sposoby,
* stworzyć przyjazną atmosferę,
* przygotowywać zróżnicowane karty pracy dla uczniów,
* różnicować zadania domowe pod względem ich trudności,
* odpytywać z zadań o niewielkim stopniu trudności, aby ucznia dowartościować,
* umożliwić współpracę w czasie ćwiczeń ucznia zdolnego i tego mniej zdolnego,
* stosować w czasie lekcji metody aktywizujące i pomoce dydaktyczne - plansze, modele itp.
* różnicować zadania na pracach pisemnych (różne poziomy trudności), stosować częstsze kartkówki z małej partii materiału zamiast prac klasowych z całego działu,
* stosować pracę w grupie, jako umożliwienie współpracy i wzajemnej pomocy,
* prowadzić zajęcia w taki sposób, żeby zainteresować ucznia słabego,
* często wracać do podstawowych pojęć i działań matematycznych (wstęp do każdego działu i w ramach ćwiczeń utrwalających),
* zwracać większą uwagę na pracę uczniów mających trudności w czasie lekcji matematyki."

http://scholaris.pl/Portal?secId=KBE3PS ... D0C7T3H13H
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." /Albert Einstein/

Wróć do Dysleksja i inne dys...Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.