Post 15-02-2012 15:38

INTEGRA Tychy

Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia (także dzieci małych)
Metoda symultaniczno-sekwencyjna, usprawnianie czynności lewopółkulowych, metoda krakowska
Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami zachowania
Terapia czaszkowo- krzyżowa
Wygaszanie odruchow
Warsztaty dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Diagnoza funkcjonalna
Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i całych Rad Pedagogicznych

kontakt pomoc@integra.edy.pl
http://www.integra.edu.pl
Ola terapeuta integracji sensorycznej
http://www.integra.edu.pl