Post 05-03-2012 21:24

Wakacyjne warsztaty dla rodziców i dzieci Gdańsk

Zakątek Terapeutyczno-Pedagogiczny JASPIK
 we współpracy z Centrum Neurorehabilitacji im Zofii i Józefa Dziurkowskich

zapraszają na
Warsztaty: Skuteczne rodzicielstwo – twórcze dzieciństwo.
Dla rodziców i dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi – zespół Aspergera, autyzm, Adhd, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, opozycyjno-buntownicze zaburzenia zachowania.

Termin:
I turnus – 18-25 sierpień 2012r.
II turnus – 25 sierpień – 1 września 2012r.

Miejsce:
OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY ZLSP
"BRZEŹNO" w Gdańsku
80-502 Gdańsk
ul. Generała Hallera 227A

Terapia:
Autorski program modyfikacji zachowań w oparciu poznawczo - behawioralne metody psychoterapii, obejmujący trening umiejętności społecznych, trening modyfikowania zachowań trudnych, praca nad redefiniowaniem nieefektywnych przekonań, doskonalenie współpracy z innymi, doskonalenie umiejętności poznawczych. Terapia prowadzona jest przez trenerów metody współpracujących na stałe z ośrodkiem (psycholodzy, pedagodzy). Dodatkowo spotkania o współpracy ze szkołą, budowaniu systemów wsparcia.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się w jednej z dwóch tur rano (9-13) lub popołudniu (15-19). (Przydział do grup zależny od terapeutów, wybór godzin możliwy dla pierwszych zgłaszających się.

Codzienne zajęcia obejmują:
- trening umiejętności społecznych (2 godziny);
- pracę dzieci w zespole dwuosobowym (1godzina);
- warsztaty dla rodziców (3 godziny);
- w zespole rodzic plus dziecko (1 godzina)

Rozpoczęcie - 2-3 godziny zajęć integracyjnych
Zakończenie 2-3 godziny zajęć integracyjnych

Razem: 42 godziny terapii (koszt 1 godziny –ok. 30 zł)

Koszty:
DLA DWÓCH OSÓB KOSZT WARSZTATÓW (rodzic plus dziecko) – 1387 zł
1.Terapia + opinia +materiały –774,5 +100 = 874,50 zł
2. Koszty (wynajem sali, materiały szkoleniowe, obsługa, itp.) – 512,50 zł
DLA DRUGIEJ OSOBY DOROSŁEJ – 120 zł
DLA DRUGIEGO DZIECKA UCZESTNICZĄCEGO W ZAJĘCIACH –850 zł
MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI MEDYCZNO - PSYCHOLOGICZNEJ - płatne dodatkowo -100 zł
 

Noclegi:
Możliwość wykupienia noclegów w ośrodku, w którym organizowane są warsztaty lub we własnym zakresie – informacja odnośnie noclegów w ośrodku pod adresem kontakt@jaspik.com

Kontakt i zapisy: Agnieszka Borkowska - kontakt@jaspik.com

Agnieszka -starszy syn lat 16 - ZA, drugi - lat 9 - takie sobie zwykłe, niezwykłe dziecko.